Get Adobe Flash player

 

HISTORIA SZKOŁY

 


dyr. Stefan Czerwiec

dyr. Stefan Mazur

dyr. Adam Koziński

dyr. Ryszard Popis

dyr. Krzysztof Pawlik
Historia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie sięga 1952 roku , kiedy to z inicjatywy społeczności lokalnej i Komitetu Organizacyjnego utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Metalowo- Drzewną . Otrzymała na swoją działalność budynki po dawnych koszarach wojskowych zbudowanych dla carskiej armii. Rozwój gospodarczy , pojawienie się dużych przedsiębiorstw, nowych zakładów produkcyjnych przyczyniły się do intensywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Dnia 1 września 1952 roku uczniowie rozpoczęli naukę w klasach o specjalności : ślusarz maszyn rolniczych i stolarz , dwa lata później traktorzysta i mechanik , a od 1957 roku krawiec ( do 1967 r.). W latach 60. XX wieku – powstały klasy wielozawodowe (do 1972 ). Budowa Kopalni Siarki w Grzybowie przyczyniła się do dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego . W 1966 roku utworzono klasę o specjalności wiertacz, a następnie oddziały kształcące w zawodach : mechanik – kierowca pojazdów samochodowych , tokarz i spawacz . W kolejnych latach poszerzono ofertę edukacyjną -młodzi ludzie mogli kształcić się w klasach o specjalnościach: obróbka skrawaniem , budowa maszyn , elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa i elektroenergetyk, aparatura i urządzenia przemysłu chemicznego. Absolwenci Staszicówki znaleźli zatrudnienie nie tylko w Kopalni Siarki, Elektrowni Połaniec , ale także PKS czy innych zakładach mechanicznych działających na naszym terenie .Dorośli mogli uzupełnić wykształcenie w Technikum Wieczorowym dla Pracujących.
Dnia 17 grudnia 1972 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach nadało szkole imię Stanisława Staszica . Tego dnia został również wręczony szkole sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski .Kurator Okręgu Szkolnego w Kielcach zmienił nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica .
W 1997 roku po raz kolejny zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Staszowie .W Staszicówce uczniowie mogli się kształcić w: szkole zawodowej , technikum , liceum ogólnokształcącym i liceum zawodowym . Powstał budynek łączący Szkołę Zawodową i Technikum. Dziś Staszicówka to Zespół Szkół im . S. Staszica , w którego skład wchodzą : szkoła zawodowa , technikum , liceum ogólnokształcące . Zespół Szkół to nowoczesna placówka oświatowa z atrakcyjną ofertą edukacyjna dla absolwentów gimnazjum .Odnowione , nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w atrakcyjne pomoce naukowe i multimedialne ,znakomicie wyposażona biblioteka, obiekty sportowe – takie jak basen czy hala sportowa , to chluba naszej szkoły . Staszowska Staszicówka , idąc z duchem czasu, stara się stworzyć atrakcyjna ofertę edukacyjną dla młodych ludzi , którzy wkraczają w dorosłe życie . W technikum i szkole zawodowej młodzi ludzie mogą nie tylko rozwijać swoje zainteresowania , ale przede wszystkim zdobyć zawód , w tak atrakcyjnych specjalnościach jak : technik informatyk, technik mechatronik , technik drogownictwa ,technik budownictwa ,technik pojazdów samochodowych , czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej . W szkole zawodowej oprócz klas wielozawodowych , podobnie jak w technikum , uczniowie zdobywają wiedzę w klasach elektromechanik pojazdów samochodowych , mechanik pojazdów samochodowych , mechanik monter maszyn i urządzeń , blacharz i stolarz . Liceum Ogólnokształcące oferuje kształcenie w klasach humanistycznych i matematyczno-fizycznych.