Get Adobe Flash player

W dniu 27.11.2017 odbędzie się konkurs „Szkolny mistrz sudoku”.  CZYTAJ WIĘCEJ

 

HISTORIA SZKOŁY

 


dyr. Stefan Czerwiec

dyr. Stefan Mazur

dyr. Adam Koziński

dyr. Ryszard Popis

dyr. Krzysztof Pawlik
Historia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie sięga 1952 roku , kiedy to z inicjatywy społeczności lokalnej i Komitetu Organizacyjnego utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Metalowo- Drzewną . Otrzymała na swoją działalność budynki po dawnych koszarach wojskowych zbudowanych dla carskiej armii. Rozwój gospodarczy , pojawienie się dużych przedsiębiorstw, nowych zakładów produkcyjnych przyczyniły się do intensywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Dnia 1 września 1952 roku uczniowie rozpoczęli naukę w klasach o specjalności : ślusarz maszyn rolniczych i stolarz , dwa lata później traktorzysta i mechanik , a od 1957 roku krawiec ( do 1967 r.). W latach 60. XX wieku – powstały klasy wielozawodowe (do 1972 ). Budowa Kopalni Siarki w Grzybowie przyczyniła się do dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego . W 1966 roku utworzono klasę o specjalności wiertacz, a następnie oddziały kształcące w zawodach : mechanik – kierowca pojazdów samochodowych , tokarz i spawacz . W kolejnych latach poszerzono ofertę edukacyjną -młodzi ludzie mogli kształcić się w klasach o specjalnościach: obróbka skrawaniem , budowa maszyn , elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa i elektroenergetyk, aparatura i urządzenia przemysłu chemicznego. Absolwenci Staszicówki znaleźli zatrudnienie nie tylko w Kopalni Siarki, Elektrowni Połaniec , ale także PKS czy innych zakładach mechanicznych działających na naszym terenie .Dorośli mogli uzupełnić wykształcenie w Technikum Wieczorowym dla Pracujących.
Dnia 17 grudnia 1972 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach nadało szkole imię Stanisława Staszica . Tego dnia został również wręczony szkole sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski .Kurator Okręgu Szkolnego w Kielcach zmienił nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica .
W 1997 roku po raz kolejny zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Staszowie .W Staszicówce uczniowie mogli się kształcić w: szkole zawodowej , technikum , liceum ogólnokształcącym i liceum zawodowym . Powstał budynek łączący Szkołę Zawodową i Technikum. Dziś Staszicówka to Zespół Szkół im . S. Staszica , w którego skład wchodzą : szkoła zawodowa , technikum , liceum ogólnokształcące . Zespół Szkół to nowoczesna placówka oświatowa z atrakcyjną ofertą edukacyjna dla absolwentów gimnazjum .Odnowione , nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w atrakcyjne pomoce naukowe i multimedialne ,znakomicie wyposażona biblioteka, obiekty sportowe – takie jak basen czy hala sportowa , to chluba naszej szkoły . Staszowska Staszicówka , idąc z duchem czasu, stara się stworzyć atrakcyjna ofertę edukacyjną dla młodych ludzi , którzy wkraczają w dorosłe życie . W technikum i szkole zawodowej młodzi ludzie mogą nie tylko rozwijać swoje zainteresowania , ale przede wszystkim zdobyć zawód , w tak atrakcyjnych specjalnościach jak : technik informatyk, technik mechatronik , technik drogownictwa ,technik budownictwa ,technik pojazdów samochodowych , czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej . W szkole zawodowej oprócz klas wielozawodowych , podobnie jak w technikum , uczniowie zdobywają wiedzę w klasach elektromechanik pojazdów samochodowych , mechanik pojazdów samochodowych , mechanik monter maszyn i urządzeń , blacharz i stolarz . Liceum Ogólnokształcące oferuje kształcenie w klasach humanistycznych i matematyczno-fizycznych.