Baczewski Krzysztof

Dzień dobry,

W związku z przedłużeniem Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach, przygotowałem dla Was kolejne materiały zawierające wiadomości z zakresu teorii i przepisów dyscyplin sportowych, metodyki treningu i zdrowego stylu życia oraz zestawy ćwiczeń do wykonania w domu.

Zgodnie z tygodniowym planem lekcji umieszczone zostały materiały dydaktyczne oraz zestawy ćwiczeń do realizacji w ramach zajęć wychowania fizycznego.

W razie wątpliwości i problemów zapraszam do kontaktu poprzez media społecznościowe lub e-mail: krzysztofbaczews@gmail.com

Proszę w czasie trwania każdej lekcji wychowania fizycznego w danym dniu  o wiadomość, że uczeń jest w tym czasie obecny. W treści proszę zamieścić Nazwisko i imię oraz klasę. Proszę o wysłanie informacji na adres mailowy krzysztofbaczews@gmail.com, bądź przez messenger.

WAŻNA INFORMACJA: Praca domowa na ocenę.

Sprawdź swój indeks BMI (Body Mass Index). Podziel swoją wagę przez wzrost ( mierzony w metrach) podniesiony do kwadratu.

BMI=masa ciała [kg] / wysokość ciała [m]2

Przykład 187 cm i 87 kg

87/ (1,87×1,87)=24,88, BMI=24,88

Proszę o wysłanie obliczenia razem z wynikiem na adres mailowy (krzysztofbaczews@gmail.com – w tytule Nazwisko i imię oraz klasę), bądź przez messenger.

Praca domowa nr 2 na ocenę.

Oblicz swoje zapotrzebowanie kaloryczne BMR (z ang. basal metabolic rate), wskaźnik podstawowej przemiany materii (polski skrót PPM), nazywany również tempem metabolizmu podstawowego, wskazuje najmniejsze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, dzięki któremu zachowamy podstawowe funkcje życiowe.

Obliczanie podstawowego zapotrzebowania kalorycznego (BMR) metodą Mifflin-St Jeor

Mężczyźni [9,99 x masa ciała (kg)] + [6,25 x wzrost (cm)] – [4,92 x wiek (lata)] + 5
Kobiety [9,99 x masa ciała (kg)] + [6,25 x wzrost (cm)] – [4,92 x wiek(lata)] – 161

Metoda Mifflin-St Jeor jest uważana za bardziej dostosowaną do współczesnego człowieka i jego. Została opracowana w 2005 roku przez lekarzy: Mifflina i St Jeora. Tę metodę obliczania wskaźnika BMR zaakceptowało Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyczne. Ten wzór również wymaga uwzględnienia jedynie trzech współczynników: masy ciała, wieku i wzrostu.

Przykład: Mężczyzna 187 cm i 87 kg, 32 lata

BMR=(9,99×87)+(6,25×187)-(4,92×32)+5= 1885 kcal

Dodatkowe zadanie na ocenę celującą: Porównaj w ilu gramach produktu typu “fast food” i zdrowej żywności mieści się Twoje podstawowe zapotrzebowania energetyczne.

Przykład: 1885 kcal

czekolada mleczna (535 kcal w 100 gr) 1885 : 535 x 100 = 352 gr

pierś z kurczaka pieczona (79 kcal w 100 gr) 1885 : 79 x 100 = 2386 gr.

Proszę o wysłanie obliczenia razem z wynikiem na adres mailowy (krzysztofbaczews@gmail.com – w tytule Nazwisko i imię oraz klasę), bądź przez messenger.

Przed każdymi ćwiczeniami wykonujemy rozgrzewkę.

Rozgrzewka

Natomiast po ćwiczeniach rozciąganie statyczne.

Rozciąganie statyczne

25.05.2020 r. PONIEDZIAŁEK

1 TI P Temat zajęć: Samokontrola gibkości według prób ISF K. Zuchory.

1 A LO P Temat zajęć: Samokontrola gibkości według prób ISF K. Zuchory.

3 TS Temat zajęć: Samokontrola gibkości według prób ISF K. Zuchory.

1 TI P Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.

 

26.05.2020 r. WTOREK

3 TS Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.

3 TS Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

2 WZ/EL Temat zajęć: Samokontrola gibkości według prób ISF K. Zuchory.

2 WZ/EL Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.

 

27.05.2020 r. ŚRODA

1 TI P Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

 

28.05.2020 r. CZWARTEK

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Samokontrola gibkości według prób ISF K. Zuchory.

1 TS G Temat zajęć: Samokontrola gibkości według prób ISF K. Zuchory.

1 A LO P Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.

1 A LO P Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

 

29.05.2020 r. PIĄTEK

1 TS G – godzina wychowawcza. Temat zajęć: Sprawy klasowe związane ze zdalnym nauczaniem.

2 WZ/EL Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

1 TS G Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

1 TS G Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce ręcznej.

 

01.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK

1 TI P Temat zajęć: Samokontrola skoczności według prób ISF K. Zuchory.

1 A LO P Temat zajęć: Samokontrola skoczności według prób ISF K. Zuchory.

3 TS Temat zajęć: Samokontrola skoczności według prób ISF K. Zuchory.

1 TI P Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce nożnej.

 

02.06.2020 r. WTOREK

3 TS Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce nożnej.

3 TS Temat zajęć: Obwód stacyjny.

2 WZ/EL Temat zajęć: Samokontrola skoczności według prób ISF K. Zuchory.

2 WZ/EL Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce nożnej.

 

03.06.2020 r. ŚRODA

1 TI P Temat zajęć: Obwód stacyjny.

 

04.06.2020 r. CZWARTEK

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Samokontrola skoczności według prób ISF K. Zuchory.

1 TS G Temat zajęć: Samokontrola skoczności według prób ISF K. Zuchory.

1 A LO P Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce nożnej.

1 A LO P Temat zajęć: Obwód stacyjny.

 

05.06.2020 r. PIĄTEK

1 TS G – godzina wychowawcza. Temat zajęć: Sprawy klasowe związane ze zdalnym nauczaniem.

2 WZ/EL Temat zajęć: Obwód stacyjny.

1 TS G Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce nożnej.

1 TS G Temat zajęć: Obwód stacyjny.

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Sygnalizacja sędziowska w piłce nożnej.

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Obwód stacyjny.

 

15.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK

1 TI P Temat zajęć: Zasady udzielania pierwszej pomocy.

1 A LO P Temat zajęć: Zasady udzielania pierwszej pomocy.

3 TS Temat zajęć: Zasady udzielania pierwszej pomocy.

1 TI P Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

 

16.06.2020 r. WTOREK

3 TS Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

3 TS Temat zajęć: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

2 WZ/EL Temat zajęć: Zasady udzielania pierwszej pomocy.

2 WZ/EL Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

 

17.06.2020 r. ŚRODA

1 TI P Temat zajęć: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

 

18.06.2020 r. CZWARTEK

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Zasady udzielania pierwszej pomocy.

1 TS G Temat zajęć: Zasady udzielania pierwszej pomocy.

1 A LO P Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

1 A LO P Temat zajęć: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

 

19.06.2020 r. PIĄTEK

1 TS G – godzina wychowawcza. Temat zajęć: Sprawy klasowe związane ze zdalnym nauczaniem.

2 WZ/EL Temat zajęć: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

1 TS G Temat zajęć: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

1 TS G Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Rozwijanie wytrzymałości w czasie biegu przełajowego.

Rozgrzewka: Marsz 5 min, ćwiczenia ogólnorozwojowe 5 min.

Część główna: Bieg ciągły, dostosuj indywidualnie czas i intensywność wysiłku.

Część końcowa: Marsz 5 min, ćwiczenia rozciągające 5 min.

 

22.06.2020 r. PONIEDZIAŁEK

1 TI P Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej w ćwiczeniach z ciężarem własnego ciała.

1 A LO P Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej w ćwiczeniach z ciężarem własnego ciała.

3 TS Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej w ćwiczeniach z ciężarem własnego ciała.

Przed każdymi ćwiczeniami wykonujemy rozgrzewkę – Rozgrzewka. Natomiast po ćwiczeniach rozciąganie statyczne – Rozciąganie statyczne.

Trening obwodowy – każdy obwód składa się z 4 ćwiczeń. Przerwy należy wykonywać pomiędzy obwodami (3 minuty). Można wykonać od 2 do 5 obwodów na treningu.
Jeden obwód składa się z następujących ćwiczeń:
  • Przysiad bez obciążenia x 10 powtórzeń
  • Pompki  x 10 powtórzeń
  • Wykroki x 10 powtórzeń na każdą nogę
  • Deska 30 s

1 TI P Temat zajęć: Kształtowanie wytrzymałość  – plany treningowe.

 

23.06.2020 r. WTOREK

3 TS Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej – plany treningowe.

2 WZ/EL Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej – plany treningowe.

http://www.100pompek.pl/

http://www.podciaganie.pl/

http://www.miesniebrzucha.pl/

http://www.miesnienog.pl/

http://www.biegaj40minut.pl/

http://www.treningrozciagania.pl/

http://www.rozgrzewajsie.pl/

3 TS Temat zajęć: Kształtowanie wytrzymałość  – plany treningowe.

2 WZ/EL Temat zajęć: Kształtowanie wytrzymałość  – plany treningowe.

 

24.06.2020 r. ŚRODA

1 TI P Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej – plany treningowe.

http://www.100pompek.pl/

http://www.podciaganie.pl/

http://www.miesniebrzucha.pl/

http://www.miesnienog.pl/

http://www.biegaj40minut.pl/

http://www.treningrozciagania.pl/

http://www.rozgrzewajsie.pl/

 

25.06.2020 r. CZWARTEK

1 WZA/WZB P Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej – plany treningowe.

1 TS G Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej – plany treningowe.

1 A LO P Temat zajęć: Kształtowanie sprawności ogólnej – plany treningowe.

http://www.100pompek.pl/

http://www.podciaganie.pl/

http://www.miesniebrzucha.pl/

http://www.miesnienog.pl/

http://www.biegaj40minut.pl/

http://www.treningrozciagania.pl/

http://www.rozgrzewajsie.pl/

1 A LO P Temat zajęć: Kształtowanie wytrzymałość  – plany treningowe.

 

26.06.2020 r. PIĄTEK

Zakończenie roku szkolnego.

 

Pozdrawiam Baczewski Krzysztof

 

Skip to content