Zapoznaj się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną

SZKOŁA BRANŻOWA
 
Film promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie
ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!
 

Uwaga! Kandydaci którzy na pierwszym miejscu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wybiorą klasę wielozawodową mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem zaświadczenie od pracodawcy, że od września 2023roku będą przyjęci na praktykę zawodową.

Nasze kierunki kształcenia w branżowej szkole cieszą się atrakcyjnością na rynku pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. W ofercie mamy kierunki:

• z praktyką w szkole, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego:
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– mechanik pojazdów samochodowych
– mechanik motocyklowy
– ślusarz
– murarz-tynkarz
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– elektromechanik pojazdów samochodowych   (branżowy oddział wojskowy)
– mechanik pojazdów samochodowych (branżowy oddział wojskowy
– mechanik motocyklowy   (branżowy oddział wojskowy)

Program szkolenia w branżowych oddziałach wojskowych stanowi uzupełnienie podstawy programowej dla danego kierunku. W ten sposób resort obrony narodowej chce przygotować kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej. Już dziś kucharze, kierowcy, mechanicy, elektromechanicy, blacharze czy lakiernicy samochodowi po szkołach branżowych mają ogromne szanse na podjęcie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Uczniowie zdobędą wiedzę ze szkolenia bojowego  i podstaw wychowania wojskowego. 


– pracownik pomocniczy ślusarza  
– pracownik pomocniczy mechanika
 
• z praktyką u pracodawcy
–  np.: cukiernik, fryzjer, piekarz, monter sieci, instalacji  i urządzeń sanitarnych, murarz – tynkarz, przetwórca mięsa, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, ślusarz, sprzedawca, kucharz, betoniarz-zbrojarz, blacharz samochodowy, lakiernik i inne.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych;
4) konserwacji urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów;
5) dokonywania badań diagnostycznych i usuwania usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
6) do organizowania stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych;
4) konserwacji urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów;
5) dokonywania badań diagnostycznych i usuwania usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
6) do organizowania stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia;
2) sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
3) wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
4) sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
5) organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
6) wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia;
2) sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
3) wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
4) sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
5) organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
6) wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia;
2) sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
3) wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
4) sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
5) organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
6) wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uczeń szkoły kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania pojazdów do przeglądu lub naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia;
2) sprawdzania działania pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
3) wykonywania prac demontażowo-montażowych, naprawiania i regulacji zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych;
4) sprawdzania jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;
5) organizowania, eksploatacji i utrzymywania w czystości stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
6) wykonywania rozliczeń kosztów obsługi i napraw.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania m.in. następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany m.in do wykonywania zadań zawodowych takich jak:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, wykonywaniem tynków, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza będzie  przygotowany m.in do wykonywania zadań takich jak:

1) wykonywania prac w zakładzie świadczącym usługi ślusarskie;
2) wykonywania prac porządkowych na terenie zakładu ślusarskiego;
3) realizowania prac związanych z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
4) realizowania prac związanych z wykonywaniem elementów wyrobów;
5) wykonywania prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń ślusarskich.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy mechanika będzie przygotowany m.in do wykonywania zadań takich jak:

1) wykonywania prac pomocniczych związanych z montażem i demontażem, obsługą i naprawą prostych elementów maszyn i urządzeń, które są odłączone od źródła energii;
2) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, narzędzi pracy, maszyn i urządzeń mechanicznych;
3) wykonywania prac porządkowych na terenie zakładu mechanicznego.

W tej klasie uczeń może kształcić się w każdym wybranym przez siebie kierunku ( np. cukiernik, fryzjer, kucharz, piekarz, krawiec, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, wędliniarz, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, górnik eksploatacji otworowej, blacharz samochodowy, betoniarz – zbrojarz) pod warunkiem znalezienia praktyki u pracodawcy w wybranym zawodzie.

Uwaga! Kandydaci którzy na pierwszym miejscu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wybiorą klasę wielozawodową mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem zaświadczenie od pracodawcy, że od września 2023roku będą przyjęci na praktykę zawodową.

Informacje o zawodzie możecie znaleźć u pracodawcy lub na TEJ stronie. Informacje na temat kształcenia młodocianych pracowników możecie znaleźć pod TYM linkiem.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Ukończyłeś branżową szkołę I stopnia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych? To oferta skierowana do Ciebie.
Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.


Skip to content