Turniej maszyn wiatrowych PGE

Uczniowie Zespołu Szkół biorą udział w Turnieju maszyn wiatrowych PGE. Eliminacje odbędą się 24 marca w Końskich. Konstruktorzy pod opieką Pana Janusza Sierpniaka i Tomasza Łokcia zbudowali turbiny przetwarzające energię wiatru na energię mechaniczną zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie. Testy zbudowanych maszyn odbędą się przy użyciu stanowisk pomiarowych, zapewniających wysoką dokładność pomiaru parametrów turbin w trzech kategoriach: największa moc, prędkość obrotowa i moment obrotowy przy pełnym zahamowaniu. Życzymy dobrych wiatrów.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – WYNIKI

W dniu 21 marca 2023 roku w budynku CKZ Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica odbyły się eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Zmagania trzydziestu czterech uczestników trwały 90 minut, w czasie których rozwiązywali oni turniejowe zadania testowe.

Na podstawie przeprowadzonego testu składającego się z sześćdziesięciu pytań zamkniętych Szkolny Komitet Turniejowy, któremu przewodniczył Wicedyrektor Szkoły, druh OSP Szymon Nowak, wyłonił sześciu laureatów:

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

(OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” odbędą się 21 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego sala nr 16.

Rozpoczęcie eliminacji godzina 8.00 – zakończenie 10.15. Uczniowie biorący udział w eliminacjach są zwolnieni z pierwszych trzech godzin lekcyjnych.

Zainteresowani uczniowie, którzy jeszcze nie potwierdzili swojego uczestnictwa mogą zgłosić swój udział bezpośrednio do nauczyciela CKZ sala nr 2 lub drogą elektroniczną na adres l.chajski@ckzstaszow.pl do 20 marca do godziny 21.00.

Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru.

Baza pytań wykorzystywanych do przeprowadzenia Turnieju Wiedzy Pożarnicze

I etap Ogólnopolskiego Konkursu

W dniu 10 marca 2023 roku odbył się I etap Konkursu, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – edycja VIII 2022/2023„Turbolandeskunde – Österreich”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Warszawie
i Krakowie.
Celami konkursu było rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi oraz poszerzenie wiedzy na ten temat.
Zmagania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż naszą szkołę reprezentowało osiem trzyosobowych drużyn, w skład których wchodzili:
Adrian Wieczorek, Bartosz Bąk, Hubert Strzałka, Hubert Zaleśny,  Jakub Pałka, Kacper Figacz, Kacper Kozłowski, Kamil Kotaś, Kamil Wawrzkiewicz, Kewin Strojwąs, Konrad Raj, Krzysztof Semrau, Jakub Boroń, Mateusz Miś, Mateusz Tokarski, Mikołaj Mazgaj, Wiktor Chojna, Filip Bujak, Filip Feledyn, Nikodem Suska, Piotr Grabowski, Julia Stępień, Grzegorz Król.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, który składał się z dziewięćdziesięciu pytań na temat geografii, historii, gospodarki, kultury oraz życia codziennego Austrii.
Decyzją komisji konkursowej do drugiego etapu konkursu, który odbędzie się
21 kwietnia 2023 roku w Mielcu zakwalifikowały się:
Kamil Kotaś, Kacper Kozłowski, Konrad Raj

Tekst: Katarzyna Pierścińska
Fotografie: Wojciech Żmuda 

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Młodzież Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie w duchu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży uczestniczyła w rekolekcjach szkolnych, które wygłosił ks. Paweł Kida. Rekolekcjonista w czasie nauki zwrócił uwagę, że nawrócenie jest potrzebne każdemu człowiekowi, ponadto uświadomił młodzieży, gdzie szukać pomocy w trudnościach życia duchowego. Spotkanie rozpoczęło się wniesieniem relikwii św. Stanisława Kostki patrona młodzieży oraz św. Jana Pawła II, aby w ten sposób wyrazić gotowość obrony Świętego Papieża. Nabożeństwo ubogaciła orkiestra, którą tworzą między innymi uczniowie naszej szkoły, dzięki której powstała niebywała atmosfera modlitewna. Inicjatorem spotkania modlitewnego był ks. Sylwester, któremu pomogli kapłani katechizujący w szkole jak również wychowawcy.

Skip to content