Zapoznaj się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną

TECHNIKUM
 
Film promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie
ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!
 

Twoją pasją są technologie informatyczne i wszystko, co z nimi się wiąże? Interesuje Cię, jak działa komputer, jak go zmontować
i skonfigurować? Wybierając ten kierunek, nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
• projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
• projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
• tworzenia stron www. i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

Lubisz rozwiązywać problemy, logicznie myśleć, podejmować wyzwania? Ten kierunek jest dla Ciebie! Dziś programista to jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy i jeden z najlepiej płatnych zawodów. To ciekawy kierunek kształcenia dający możliwość programowania, m.in.: stron internetowych, gier, aplikacji mobilnych i realizowania wielu innowacyjnych, kreatywnych pomysłów. Podczas nauki zdobędziesz następujące kwalifikacje:
• tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami oraz bazami danych,
• projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Interesujesz się motoryzacją i chciałbyś zostać specjalistą w zakresie serwisowania i obsługi nowoczesnych samochodów? Wybierając ten profil, zdobędziesz wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie:
• diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
• obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
• organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej klasie uzyskasz prawo jazdy kat. B

Elektryk to poszukiwany zawód! Będziesz zajmować się m.in.: montażem elektrycznych instalacji domowych i przemysłowych, podłączaniem i uruchamianiem urządzeń zawierających rozbudowaną elektronikę. Chcesz zostać profesjonalistą o wysokiej pozycji na rynku pracy? Wybierając ten kierunek przygotujesz się do:
• montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
• wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
• lokalizowania i usuwania usterek urządzeń, maszyn i instalacji elektrycznych.

 

Myślisz o architekturze, a może chciałbyś projektować lub nadzorować wykonywanie robót budowlanych? Chcesz mieć wpływ i być specjalistą w projektowaniu budowli!!! Wybierając ten zawód, zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania określonych robót budowlanych,
• organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
• sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej. 

Interesujesz się wykańczaniem budynków nie tylko mieszkalnych ale i infrastruktury publicznej? To kierunek w sam raz dla Ciebie! Będziesz zajmować się m.in.: wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę:
• czytania dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonywania robót wykończeniowych,
• wykonywania kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny,
• określenia i przygotowania materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych.

Dbasz o środowisko naturalne, interesujesz się alternatywnymi źródłami energii- OZE? Jako przedstawiciel tego zawodu będziesz mógł, m. in.: zajmować się elektrowniami wodnymi i wiatrowymi, czy zastosowaniem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, czy pomp ciepła.
Wybierając ten kierunek kształcenia, zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
• organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Chciałbyś wyjść naprzeciw dynamicznie rozwijającej się technologii i nie wiesz, co wybrać: informatykę, elektronikę, automatykę, a może mechanikę – połącz te dziedziny – wybierz mechatronikę i zdobądź zawód przyszłości !!! Uczeń kształcący się w tym zawodzie, nabywa wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania i konserwowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
• projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Chciałbyś mieć realny wpływ na rozwój przemysłu – zostań specjalistą z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych. To nowy w naszej ofercie kierunek kształcenia, który obecnie na rynku pracy jest bardzo ceniony i poszukiwany!!! Uczniowie nabędą umiejętności w zakresie:
• przygotowania i wykonywania spajania,
• budowy, działania i obsługi urządzeń do spawania, projektowania, organizowania i kontrolowania jakości procesów spajania.

Chcesz zajmować się diagnozowaniem, naprawą, obsługą, konserwacją specjalistycznych maszyn i urządzeń?
To zawód dla Ciebie !!! Będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wytwarzania części maszyn i urządzeń,
• dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
• instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
• obsługiwania maszyn i urządzeń,
• organizowania procesu produkcji.

Skip to content