Nauka zdalna – informacje

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica że w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje:

– Zajęcia lekcyjne teoretyczne będą prowadzone w formie zdalnej na dotychczasowych zasadach według obowiązującego planu lekcji. Wyjątek stanowią klasy, które mają zajęcia praktyczne w CKZ tam wszystkie zajęcia będą rozpoczynać się od godz. 8.00 lub w godzinach podanych klasie przez wychowawcę.

– Zajęcia praktyczne klas wielozawodowych u pracodawców będą realizowane w tych samych dniach jak dotychczas w pełnym wymiarze godzin

– Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne będą prowadzone w formie zdalnej

– Zajęcia konsultacyjne dla maturzystów z przedmiotów maturalnych będą prowadzone w formie stacjonarnej po uzgodnieniu z nauczycielami z zachowaniem reżimu sanitarnego

– Internat pracuje na dotychczasowych zasadach, istnieje możliwość pobytu uczniów i uczestniczenia w zajęciach praktycznych lub nauce zdalnej

– Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne ze szkoły dlatego jest możliwość indywidualnych konsultacji po uprzednim uzgodnieniu

– Uczniowie klas wielozawodowych rozpoczynający kursu z przedmiotów teoretycznych będą je odbywać w formie zdalnej.

Nauka zdalna – informacje Read More »