Co Wy wiecie o powiecie

W dniu 12 czerwca 2017 r. odbył się powiatowy konkurs dotyczący funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego – ”Co Wy wiecie o powiecie”.
Celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowanie dziedzictwa swojego regionu oraz poczucia przynależności do Małej Ojczyzny.
Udział w konkursie wzięły uczennice klasy IaLO:
Ada Banasiewicz zajęła III miejsce,
Dominika Ciapara – wyróżnienie
Aleksandra Sławińska – wyróżnienie
Uczennice oprócz dyplomów otrzymały nagrody rzeczowe.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Opiekunowie konkursu: Jolanta Kuryk-Wielguszewska oraz Andrzej Poniewierski

Uczennica naszej szkoły zdobywczyni III miejsca w konkursie Ada Banasiewicz
Skip to content