DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWIA realizuje GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ przy Zespole Szkół

21 marca- święto wiosny to doskonała okazja na promowanie aktywności fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Dziś prezentujemy jedną z form aktywności fizycznej – elementu promocji zdrowia- trening boksu i fitness oraz rozgrywki w piłce siatkowej.

Gośćmi naszymi są instruktor boksu Jakub Pałka i trener fitness Ola Przytuła z siłowni i klubu Xtreme Fitness Gyms Staszów.

Uczniowie mogą zapoznać się z nowoczesną formą spędzania wolnego czasu i pasji, zbudować więzi społeczne w oparciu o kulturę sportową.

Na co dzień takie zadania realizują w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego pomagając uczniom rozwijać sprawność fizyczną i zdolności motoryczne, projektując i realizując programy skoncentrowane na aktywności fizycznej i sporcie.

Są to Karolina Napierała, Leszek Tarka, Jarosław Cichoń, Andrzej Balicki, Krzysztof Drozd, Krzysztof Baczewski, Łukasz Borycki, Mariusz Starba.

I jak to w sporcie bywa uczniowie narażeni są na różnego rodzaju urazy i wypadki dlatego niezbędna jest pomoc medyczna.                                              Zgodnie z ustawą opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole realizuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w utworzonym na terenie szkoły Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej – sprawuje Anna Tęcza.

Szkoła to wyjątkowe miejsce w opiece medycznej, gdzie zdrowy pacjent -uczeń doświadcza na co dzień obecności przedstawiciela ochrony zdrowia czyli pielęgniarki i jej opieki skoncentrowanej przede wszystkim  na zdrowiu.

Główny cel tej opieki to kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie realizowane poprzez edukacje zdrowotną i promocję zdrowia w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia.

Uczeń otrzymuje także pomoc w sytuacjach  zagrożeń zdrowia lub życia, urazach  i wypadkach  jak  również wsparcie w przypadku wystąpienia  niepełnosprawności i chorób przewlekłych . Przeprowadzane są badania bilansowe i przesiewowe w celu wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych i czynników ryzyka.           

Wiek młodzieńczy to czas kiedy populacja w zasadzie cieszy się dobrym zdrowiem  i  najefektywniej wtedy kształtują się nawyki i pozytywne zachowania, które człowiek niesie ze sobą przez całe życie.      

Przygotowała:  Anna Tęcza

Skip to content