Eliminacje wojewódzkie “Olimpiady Solidarność. Dwie dekady historii”

Dla uczniów klas drugich licem (w tym roku wyjątkowo też trzecich) zostały zorganizowane w naszej szkole eliminacje etapu szkolnego  konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. 23 listopada 2021r. we wszystkich szkołach zgłoszonych do konkursu zostały przeprowadzone testy stacjonarnie lub zdalnie.

Z Zespołu Szkół spośród kilku uczestników dwoje uczniów zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich: Daria Brzostowicz i Bartosz Bąk. Przygotowywali się pod opieką pani Edyty Utnik.

W  środę 16 marca 2022 roku o godzinie 10:00 odbył  się w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Nasi uczniowie spośród 20 uczestników z całego województwa zajęli 6 i 7 miejsce.

Gratulacje dla uczniów, życzymy dalszych sukcesów.

Tematyka konkursu jest oparta na publikacjach, materiałach źródłowych i filmach. Testy opracowane na etap szkolny 2021/2022  dotyczyły wiedzy podstawowej z zakresu historii lat 1970 – 1990. Przygotowany przez Komisję Konkursową test miał posłużyć do weryfikacji wiedzy ogólnej uczniów na temat wspomnianego okresu z historii Polski.

Zagadnienia oparto na założeniu, że każdy absolwent liceum i technikum, nie tylko ten, który wiąże z historią swoje przyszłe plany zawodowe, opuszczając mury szkolne powinien mieć choćby wiedzę podstawową na temat dwudziestu lat historii, tak ważnych dla Polski i Europy. Oprócz pytań łatwiejszych – na poziomie podstawowym – znalazło się kilka o wyższym stopniu trudności, służących wyselekcjonowaniu dwójki laureatów etapu szkolnego, a potem wojewódzkiego. 

Skip to content