Fortuna Iwona

Drodzy uczniowie! W związku z zaistniałą trudną sytuacją będą Wam  udostępniane materiały wyjaśniające nowy materiał jak i zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. Apeluję o sumienne podejście do tematu!
Jeśli będziecie mieć problem z rozwiązaniem jakiegokolwiek zadania, napiszcie do mnie iwonafzsstaszow@gmail.com .Postaram się pomóc 🙂
Drodzy uczniowie! Proszę zaglądać na stronę, na której umieszczam zadania. Będę informować, od której klasy na kiedy chcę mailowo otrzymać rozwiązanie konkretnych zadań.

 

Klasa 1aLo
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna: w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 

(z uwagi na to że nie pamiętam numeru ost zad na którym zakończyliśmy lekcje dla pewności udostępniam materiał od początku funkcji liniowej)
            Funkcja liniowa. Temat1 (str1 str2 str3)
            Funkcja liniowa. Temat2 (str1 str2 str3 str4 str5)
            Funkcja liniowa. Temat3 (str1 str2 str3 str4)
25.03  Funkcja liniowa. Temat4 (str1 str2 str3 str4 str5)
25.03  Funkcja liniowa. Temat5 (str1 str2)
31.03  Funkcja liniowa. Temat6 (str1 str2 str3 str4 str5 str6)
01.04  Równania I stopnia z dwiema niewiadomymi str1 str2 str3 str4
01.04  Układy równań – metoda graficzna str1 str2 str3 str4
07.04  Układy równań – metoda podstawiania TUTAJ
08.04  Układy równań – metoda podstawiania CzII str1 str2 str3 str4
08.04  Układy równań – metoda przeciwnych współczynników TUTAJ
15.04 15.04 Ćwiczenia w zastosowaniu metody przeciwnych współczynników str1 str2 str3
21.04   Funkcja liniowa – sprawdzian wiadomości.
22.04  22.04 Zastosowanie układów równań TUTAJ
28.04 29.04 29.04 Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą układów równań TUTAJ
05.05 Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą układów równań TUTAJ
06.05 06.05 Ćwiczenia w rozwiązywaniu układów równań. Powtórzenie wiadomości TUTAJ
12.05 Układy równań – sprawdzian wiadomości.
13.05 13.05 Funkcja kwadratowa str1 str2 str3 str4
19.05 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej TUTAJ
20.05 20.05 Proporcjonalność odwrotna TUTAJ
26.05 Funkcja wykładnicza TUTAJ
27.05 Funkcja logarytmiczna TUTAJ
27.05 Podstawowe własności wybranych funkcji – podsumowanie wiadomości TUTAJ
02.06 Geometria płaska. Pojęcia wstępne TUTAJ
03.06 Punkt, prosta odcinek, kąt – rozwiązywanie zadań
03.06 Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej,
odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta  TUTAJ (dwa tematy razem )
16.05 Dwie proste przecięte trzecią. Suma kątów w trójkącie TUTAJ
17.05 Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie TUTAJ
17.05 Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków w trójkącie TUTAJ
23.06 Twierdzenie Pitagorasa TUTAJ
24.06 Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa TUTAJ
24.06 Twierdzenie Talesa TUTAJ   

 

link do Tablic Matematycznych znajdziesz TUTAJ

 

Klasa 1Tb
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 

(z uwagi na to że nie pamiętam numeru ost zad na którym zakończyliśmy lekcje dla pewności udostępniam materiał od początku funkcji liniowej)
            Funkcja liniowa. Temat1 (str1str2str3)
            Funkcja liniowa. Temat2 (str1str2str3str4str5)
            Funkcja liniowa. Temat3 (str1str2str3str4)
25.03  Funkcja liniowa. Temat4 (str1str2str3str4str5)
27.03  Funkcja liniowa. Temat5 (str1str2)
31.03  Funkcja liniowa. Temat6 (str1str2str3str4str5str6)
01.04  Równania I stopnia z dwiema niewiadomymi str1str2str3str4
03.04  Układy równań – metoda graficzna str1str2str3str4
07.04  Układy równań – metoda podstawiania TUTAJ
08.04  Układy równań – metoda podstawiania CzII str1str2str3str4
15.04   Układy równań – metoda przeciwnych współczynników TUTAJ
17.04  Ćwiczenia w zastosowaniu metody przeciwnych współczynników str1 str2 str3
21.04   Funkcja liniowa – sprawdzian wiadomości.
22.04  24.04 Zastosowanie układów równań TUTAJ
28.04  29.04 Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą układów równań TUTAJ
05.05 Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą układów równań TUTAJ
06.05 08.05  Ćwiczenia w rozwiązywaniu układów równań. Powtórzenie wiadomości TUTAJ
12.05 Układy równań – sprawdzian wiadomości
13.05 15.05 Funkcja kwadratowa str1 str2 str3 str4
19.05 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej TUTAJ
20.05 22.05 Proporcjonalność odwrotna TUTAJ
26.05 Funkcja wykładnicza TUTAJ
27.05 Funkcja logarytmiczna TUTAJ
29.05 Podstawowe własności wybranych funkcji – podsumowanie wiadomości TUTAJ
02.06 Geometria płaska. Pojęcia wstępne TUTAJ
03.06 Punkt, prosta odcinek, kąt – rozwiązywanie zadań  (temat opisany razem z tematem z  05.06 )
05.06 Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej,
odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta  TUTAJ (dwa tematy razem: z 03.06 oraz z 05.06 )
16.05 Dwie proste przecięte trzecią. Suma kątów w trójkącie TUTAJ
17.05 Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie TUTAJ
1905 Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków w trójkącie TUTAJ
23.06 Twierdzenie Pitagorasa TUTAJ
24.06 Twierdzenie odwrotne do Twierdzenia Pitagorasa TUTAJ


link do Tablic Matematycznych znajdziesz TUTAJ

 

Klasa 1Ts 
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna: w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 
-Funkcja i jej własności. Temat 1(str1 str2 )
-Funkcja i jej własności. Temat 2(str1 str2 )
-Funkcja i jej własności. Temat 3 (str 1 str2 str3 str4)
26.03  Funkcja liniowa. Temat1 (str1 str2 str3)
27.03  Funkcja liniowa. Temat2 (str1 str2 str3 str4 str5)
30.03  Funkcja liniowa. Temat3 (str1 str2 str3 str4)
02.04  Funkcja liniowa. Temat4 (str1 str2 str3 str4 str5)
03.04  Funkcja liniowa. Temat5 (str1 str2)
06.04  Funkcja liniowa. Temat6 (str1 str2 str3 str4 str5 str6)
16.04  Równania I stopnia z dwiema niewiadomymi str1 str2 str3 str4
17.04  Układy równań – metoda graficzna str1 str2 str3 str4
20.04  Układy równań – metoda podstawiania TUTAJ
23.04  Układy równań – metoda podstawiania CzII str1str2str3str4
24.04  Układy równań – metoda przeciwnych współczynników TUTAJ
27.04  Funkcja liniowa – sprawdzian wiadomości.
30.04  Ćwiczenia w zastosowaniu metody przeciwnych współczynników str1 str2 str3
04.05  07.05 Zastosowanie układów równań TUTAJ
08.05  11.05 Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą układów równań TUTAJ
14.05  15.05  Ćwiczenia w rozwiązywaniu układów równań. Powtórzenie wiadomości TUTAJ
18.05 22.05 Funkcja kwadratowa str1 str2 str3 str4
21.05 Układy równań – sprawdzian wiadomości
22.05 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej TUTAJ
25.05 28.05 Proporcjonalność odwrotna TUTAJ
29.05  Funkcja wykładnicza TUTAJ
01.06 Funkcja logarytmiczna TUTAJ
04.06 Podstawowe własności wybranych funkcji – podsumowanie wiadomości TUTAJ
05.06 Geometria płaska. Pojęcia wstępne TUTAJ
15.06 Punkt, prosta,odcinek,kąt – rozwiązywanie zadań
18.06 Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej,
odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta  TUTAJ (dwa tematy razem: z 15.06 oraz z 18.06 )
19.05 Dwie proste przecięte trzecią. Suma kątów w trójkącie TUTAJ
22.05 Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie TUTAJ
25.05 Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków w trójkącie TUTAJ

 

link do Tablic Matematycznych znajdziesz TUTAJ

 

Klasa 1 a LO – INDYWIDUALNE zajęcia
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna: w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 

           Funkcja i jej własności. Temat 1(str1str2 )
           Funkcja i jej własności. Temat 2(str1str2 )
26.03  Funkcja i jej własności. Temat 3 (str 1str2str3str4)
26.03  Funkcja liniowa. Temat1 (str1str2str3)
01.04  Funkcja liniowa. Temat2 (str1str2str3str4str5)
            Funkcja liniowa. Temat3 (str1str2str3str4)
01.04  Funkcja liniowa. Temat4 (str1str2str3str4str5)
08.04  Funkcja liniowa. Temat5 (str1str2)
08.04  Funkcja liniowa. Temat6 (str1str2str3str4str5str6)
15.04  Równania I stopnia z dwiema niewiadomymi str1 str2 str3 str4
15.04  Układy równań – metoda graficzna str1str2str3str4
22.04  Układy równań – metoda podstawiania TUTAJ
22.04  Funkcja liniowa – sprawdzian wiadomości
29.04  Układy równań – metoda podstawiania CzII str1str2str3str4
29.04  Układy równań – metoda przeciwnych współczynników TUTAJ
06.05 Ćwiczenia w zastosowaniu metody przeciwnych współczynników (tylko zad 1 oraz 4 ) str1 str2 str3 
06.05 Zastosowanie układów równań TUTAJ
13.05  13.05 Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą układów równań TUTAJ
20.05 Powtórzenie wiadomości  (przepisujesz tylko temat drugi czyli powtórzenie wiadomości i z nim się zapoznajesz) TUTAJ 
20.05 Układy równań – sprawdzian wiadomości. 
27.05 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej TUTAJ
27.05 Proporcjonalność odwrotna TUTAJ
03.06 Funkcja wykładnicza TUTAJ
03.06 Funkcja logarytmiczna TUTAJ
17.06 Podstawowe własności wybranych funkcji – podsumowanie wiadomości TUTAJ
17.06 Geometria płaska. Pojęcia wstępne. Punkt, prosta, odcinek, kąt – rozwiązywanie zadań TUTAJ
24.06 Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej,
           odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta  TUTAJ 
           Dwie proste przecięte trzecią. Suma kątów w trójkącie TUTAJ
24.06 Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie TUTAJ
            Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący środki boków w trójkącie TUTAJ

link do Tablic Matematycznych znajdziesz TUTAJ

 

 

Klasa 1Tom (4h)
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna: w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 
            Zestaw powtórzeniowy 1 znajdziesz TUTAJ
25.03  Trójkąty podobne – rozwiązywanie zadań. TUTAJ
26.03  Powtórzenie wiadomości z działu TUTAJ
26.03  Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym TUTAJ
30.03  Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. CzII TUTAJ
01.04  Wartości sinusa,cosinusa,tangensa i cotangensa dla kątów 30°,45°,60° TUTAJ
02.04 Kąt skierowany TUTAJ
02.04  Sinus,cosinus,tangens i cotangens dowolnego kąta TUTAJ
06.04 , 08.04  Podstawowe tożsamości trygonometryczne (2godz ) TUTAJ
15.04  Tożsamości trygonometryczne – dowody TUTAJ
16.04 16.04 Wzory redukcyjne TUTAJ 
20.04  Twierdzenie sinusów TUTAJ
22.04  Twierdzenie cosinusów TUTAJ
23.04  Obliczanie kątów za pomocą Twierdzenia cosinusów TUTAJ
23.04  Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w trójkątach TUTAJrozwiazania 1 2 3
27.04 29.04 30. 04 Funkcje trygonometryczne – podsumowanie wiadomości str1  str2  str3  str4  str5
30.04 Funkcje trygonometryczne – sprawdzian wiadomości.
04.05 Pole trójkąta TUTAJ
06.05 07.05 07.05 Ćwiczenia w obliczaniu pola trójkąta (3lekcje) TUTAJ
11.05 Obliczanie pola trójkąta TUTAJ 
13.05 14.05 Pola trójkątów podobnych TUTAJ
14.05 Pole koła, pole wycinka koła TUTAJ
18.05 Ćwiczenia w obliczaniu pola koła oraz pola wycinka koła TUTAJ
20.05 21.05 21.05 Pole trójkąta, pole koła – rozwiązywanie zadań TREŚCI Rozw1 Rozw2 Rozw3 Rozw4 Rozw5
25.05 Pole trójkąta, pole koła – sprawdzian wiadomości
27.05 Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Sposoby opisywania funkcji TUTAJ
28.05 Wykres funkcji TUTAJ
28.05 Dziedzina funkcji liczbowej TUTAJ
01.06 Wyznaczanie dziedziny funkcji TUTAJ
03.06 Zbiór wartości funkcji TUTAJ
04.06  Wyznaczanie zbioru wartości funkcji
04.06  Miejsce zerowe funkcji TUTAJ (dwa tematy)
15.06 Obliczanie miejsca zerowego funkcji TUTAJ
17.06 Równość funkcji. Funkcje różnowartościowe. Funkcje parzyste i nieparzyste TUTAJ
18.06 Monotoniczność funkcji TUTAJ
18.06 Największa i najmniejsza wartość funkcji liczbowej. Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu TUTAJ
22.06 Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu TUTAJ
24.06 Szkicowanie wykresów funkcji o zadanych własnościach TUTAJ  
25.06 Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności TUTAJ
25.06 Zastosowanie wiadomości o funkcjach (tematu nie muszę wyjaśniać, wiadomości z wykresów odczytacie na pewno.  Zad 8.235, 8.236,8.240)

 

link do Tablic Matematycznych znajdziesz TUTAJ

 

Klasa 2Tb/oze
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna: w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 
            Zestaw powtórzeniowy 1 znajdziesz TUTAJ
            Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej TUTAJ
26.03  Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu TUTAJ
31.03  Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych. Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu. CZ II Str1 Str2 Str3 Str4
31.03  Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym  TUTAJ
02.04  Zadania optymalizacyjne TUTAJ
07.04  07.04  Funkcja kwadratowa – rozwiązywanie zadań   Zad1 Zad2 Str1 str2 str3 str4 str5 str6
zadania z tematu f.kwadratowa – rozwiązywanie zadań do oddania do 8.04
16.04 Równania kwadratowe TUTAJ
21.04 Rozwiązywanie równań kwadratowych 1 2
21.04  Równania prowadzące do równań kwadratowych 1 2
23.04 Funkcja kwadratowa – sprawdzian wiadomości
28.04  28.04 Nierówności kwadratowe TUTAJ
30.04  Rozwiązywanie nierówności kwadratowych TUTAJ
05.05 05.05 Ćwiczenia w rozwiązywaniu nierówności kwadratowych TUTAJ Str1 str2 Str3
07.05 Równania i nierówności kwadratowe. KARTKÓWKA
12.05 12.05 Rozwiązywanie zadań z treścią prowadzących do równań i nierówności kwadratowych str1 str2 str3 str4
14.05 Wzory Viete’a TUTAJ
19.05 19.05 Zastosowanie wzorów Viete’a  TUTAJ
21.05 Rozwiązywanie równań i nierówności z parametrem TUTAJ
26.05 Wykres funkcji kwadratowej z wartością bezwzględną TUTAJ
26.05 Równania kwadratowe z wartością bezwzględną i parametrem TUTAJ
28.05 Podział czworokątów . Trapezoidy. TUTAJ
02.06  02.06 Trapezy TUTAJ
04.06 Równoległoboki TUTAJ
16.06 16.06 Równoległoboki – rozwiązywanie zadań TUTAJ
24.06 Okrąg opisany na czworokącie TUTAJ
24.06 Okrąg wpisany w czworokąt TUTAJ
25.06 Wielokąty – podstawowe własności TUTAJ

 

link do Tablic Matematycznych znajdziesz TUTAJ

 

 

Klasa IV TS

Drodzy maturzyści! wiecie o możliwości konsultacji w szkole, jeśli macie z czymś problem lub czegoś do końca nie rozumiecie! Jeśli są osoby chętne do spotkania – proszę o kontakt mailowy

(pytania do zad. proszę na maila iwonafzsstaszow@gmail.com )
do 1.04 proszę odesłać rozwiązane zadania,które dostaliście w ostatnim dniu “normalnej” nauki-z zestawu Zadania elementarne cz I. Zadania będą sprawdzone i ocenione. W tytule maila: klasa, imię i nazwisko
Uwaga!DO 17.04 mamy mieć wystawione oceny. D0 4.04 proszę odesłać rozwiązania Zadań elementarnych cz.II

Poprawa materiału ze sprawdzianu z brył – dla osób które nie zal. spr lub go nie pisały – tylko graniastosłupy i ostrosłupy (do 9.04) TUTAJ

Tematy szkolne z rozszerzenia do samodzielnej realizacji:
1) 25.03                 Pole powierzchni i objętość walca (do ćw 8) TUTAJ
2) 25.03                 Pole powierzchni i objętość stożka (do ćw 8) TUTAJ
3) 27.03                 Pole powierzchni i objętość kuli  1 2
R 4) 27.03             Granica funkcji w punkcie ZadTemat_4_5_6
R 5)30.03              Granice jednostronne
R 6) 31.03             Wyznaczanie granic funkcji
R 7) 1.04                Ciągłość funkcji TUTAJ
R 8) 1.04    3.04   Pochodna funkcji. Obliczanie pochodnych TUTAJ
R 9) 3.04               Monotoniczność funkcji a pochodna TUTAJ   Zad
R 10) 6.04              Styczna do wykresu funkcji TUTAJ
R 11) 7.04  8.04   Ekstremum lokalne. Wyznaczanie wartości najmniejszej i największej funkcji w przedziale domkniętym 1 2
R 12)8.04              Zadania optymalizacyjne TUTAJ
    13) 15. 04          powtórka zadań maturalnych z funkcji kwadratowej FILM

    14)15.04            Równania i nierówności kwadratowe TUTAJ
    15)16.04            Ciągi – przypomnienie wiadomości Zad Str1 Str2 Str3 Str4 Str5 Str6

   16)16.04             Ciągi – Rozwiązywanie zadań maturalnych TUTAJ

    17)17.04
          17.04
          20.04
          21.04 
          22.04
          22.04   
          24.04
          24.04     Rozwiązywanie zadań typu maturalnego (Echo Dnia ) Str1 Str2       ROZWIĄZANIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Zadania powtórzeniowe:

– link do Tablic Matematycznych znajdziesz TUTAJ
– równania i nierówności kwadratowe TUTAJ
– zbiór przykładowych zadań maturalnych TUTAJ
– ostrosłupy-usystematyzowanie wiadomości(do ćw 10) TUTAJ


Klasa 1wza
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna: w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 

-średnia arytmetyczna i średnia ważona TUTAJ
27.03  mediana i dominanta TUTAJ
30.03  Mediana i dominanta – ćwiczenia TUTAJ
03.04  Pojęcie funkcji i sposoby jej opisu TUTAJ
06.04  Obliczanie wartości funkcji TUTAJ
17.04  Układ współrzędnych TUTAJ
20.04 Wykres funkcji TUTAJ
24.04  Wykres funkcji. Miejsce zerowe funkcji TUTAJ
27.04  Monotoniczność funkcji TUTAJ
04.05 Odczytywanie przedziałów monotoniczności funkcji na podstawie wykresu TUTAJ
8.05  11.05 Odczytywanie własności funkcji z wykresu TUTAJ
15.05 Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY TUTAJ
18.05 Przesunięcie wykresu wzdłuż osi OX TUTAJ
22.05 Symetria osiowa wykresu względem osi OX oraz osi OY TUTAJ 
Pracę domową z dnia 22.05 proszę odesłać do niedzieli 24.05 
25.05 Funkcje – zastosowanie TUTAJ
29.05 Wykres funkcji liniowej TUTAJ
01.06  Punkty przecięcia się prostej z osiami OX oraz OY TUTAJ
05.06 Monotoniczność funkcji liniowej TUTAJ
15.06 Współczynnik kierunkowy prostej. Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej TUTAJ
19.06 Interpretacja geometryczna układów równań TUTAJ
22.06 Co się liczy w formie? TUTAJ

 

1wza — REWALIDACJA — 
26.03  Średnia arytmetyczna TUTAJ
02.04  Mediana i dominanta TUTAJ
16.04   Wartość funkcji  TUTAJ
23.04  Szkicowanie wykresów funkcji TUTAJ
30.04  7.04  Odczytywanie miejsca zerowego i przedziałów monotoniczności funkcji TUTAJ
14.05 Odczytywanie własności funkcji z wykresu TUTAJ
21.05 Przesuwanie wykresu funkcji TUTAJ
28.05 Symetria osiowa względem osi OX oraz osi OY TUTAJ
0406 Punkty przecięcia prostej z osiami OX i OY TUTAJ
18.06 Monotoniczność funkcji liniowej TUTAJ
25.06 Interpretacja geometryczna okładów równań TUTAJ

 

 

 

Klasa 2 wz/el
Kochani! Wiecie, że w szkole od 1.06 będą możliwe konsultacje z nauczycielami. Jeśli czegoś nie rozumiecie z materiału, chcielibyście o coś mnie zapytać żebym Wam w czymś pomogła- możecie przyjść i będziemy sobie tłumaczyć. .. Jestem dostępna: w pon (9.00-3.00), wt (9 – 13.00), śr (9-13.00), czw(9.00-13.00), pt(9.30-13.00). 

           równania kwadratowe TUTAJ
27.03  Równania kwadratowe ćwiczenia TUTAJ
03.04  Równania kwadratowe zupełne i niezupełne TUTAJ
Zadania z dn. 27.03 oraz 03.04 proszę wysłać na  maila do 06.04
17.04  Równania kwadratowe – podsumowanie TUTAJ
24.04  Wykres funkcji y=ax2 TUTAJ
08.05 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej TUTAJ
15.05 Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej z wykorzystaniem postaci kanonicznej TUTAJ
22.05 Odczytywanie własności funkcji kwadratowej z wykresu TUTAJ
Pracę domową proszę odesłać w weekend ( do niedzieli 24.05)
29.05 Miejsca zerowe funkcji kwadratowej TUTAJ
05.06 Postać iloczynowa funkcji kwadratowej TUTAJ
19.06 Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej z wykorzystaniem postaci iloczynowej TUTAJ


PROSZĘ O DOSTARCZENIE OCEN Z PRAKTYK  MAKSYMALNIE DO  16 CZERWCA ( pamiętajcie ze od 8 do 14 czerwca jest przerwa w nauce bo są matury,więc oceny z praktyk dostarczacie albo jutro czyli w piątek albo 15 lub 16 czerwiec. Brak dostarczonej oceny powoduje że nie zostajecie promowani do klasy trzeciej)

 

Zajęcia z wychowawcą

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.youtube.com/watch?v=5T1S461PbA0     -ciekawy sposób aby pokazać, jak Dobrze myć ręce
https://www.youtube.com/watch?v=MLHOSNGECh0     – szanuj drugiego
https://www.youtube.com/watch?v=1hkQcxtWxGY  – Czy wielozadaniowość wpływa na nasz mózg?
https://www.youtube.com/watch?v=e3sLAB7jncs  problem akceptacji w szkole
https://www.youtube.com/watch?v=16gYdk99w_Y  przemoc rówieśnicza