Gaweł Sylwester

Pod każdym tematem jest link który należy otworzyć kryje się tam prezentacja, podręcznik, ćwiczenia. Zadania zamieszczone do wykonania przesyłamy na: gawe.sylwester@gmail.com Pozdrawiam wszystkich

Modlitwy żeby nie zapomnieć
Katechezy Diecezjalne: 1.Katolik wobec choroby    2.Oczami Boga na chorobę      3.Czas na spowiedź   4.Duchowa diagnoza

kl.1 Szkoła Branżowa

12. Temat:Kim są aniołowie 13. Temat: Dążenie do dobra 14. Temat:Paruzja 15. Temat:Kształtowanie…

9.Temat:Być mocnym w Duchu Świętym 10. Temat: Bądźcie czujni 11. Temat: Co to jest grzech

8. Temat: Spotkanie z żywym Bogiem – Msza Święta.Msza Święta dzieli się Katechizm Zerknij

7. Temat:Narodziny w Chrystusie.Celebracja chrztu świętego  Chrzest Dlaczego?

6.Temat: Biblia księgą życia i prawdy.Quiz    Biblia

5. Temat: Triduum Paschalne.Co wiem o Triduum Pismo Święte garść info

4. Temat: Powstanie Kościoła.Dzieje 3MC Ziemia Święta

3. Temat: Działalność św. Piotra i św. Pawła.Święci         św. Piotr św. Paweł

2.  Temat: Miłosierni względem duszy i ciała.zapoznaj się: uczynki   Miłosierni zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=dC_VhKyQKs4 Jak dzisiaj realizować czyny miłosierdzia wobec innych.

  1.Temat: Święta Faustyna i orędzie Miłosierdzia. Do obejrzenia film: https://gloria.tv/post/x8XxJsxm1fzR4PD4GftrhEw9b Proszę napisać przesłanie płynące z orędzia przekazanego św. Faustynie.

kl. 2 Szkoła Branżowa

14. Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 

11. Temat: Kultura bycia i słowa 12. Temat: Na niego zawsze możesz liczyć 13. Temat: Maryja w roku.

9.Temat:Być patriotą dzisiaj 10. Temat: Co Polska i świat zawdzięczają chrześcijaństwu

8. Temat: Znaczenie prawdy w życiu człowieka.Prawda Jak żyć w prawdzie  

 7. Temat: Być człowiekiem Sumienia. Człowiek Co to znaczy być człowiekiem

6. Temat: Komu mogę ufać?- zagrożenia,sekty. sekty Dowiedz się więcej

5. Temat: Święta Jadwiga Królowa Naszą Patronką Św. Jadwiga 

4. Temat: Triduum Paschalne.  Co wiem o Triduum Pismo Święte garść info

3.Temat: Ruchy religijne.  ruchy_religijne zadania: KSM  z życia wzięte:https://www.youtube.com/watch?v=SOB13gHvsMw Patronka: https://www.youtube.com/watch?v=kYKkLENTbs0

2. Temat: Jedność w różnorodności . Chrześcijaństwo    chrześcijaństwo

  1.Temat: Wiosna Kościoła. Sobór Watykański II.Sobór Watykański II https://www.youtube.com/watch?v=rODs9Yjfyto Proszę wypisać najważniejsze zmiany jakie wprowadził w Kościele Sobór Watykański II.

 kl. 3 Szkoła Branżowa

20.Temat: Zrehabilitowac_cnote_czystosci

18.Temat:Troska_o_ludzi_starszych 19.Temat: Z Chrystusem w dorosłe życie

17.Temat:Rola_Kosciola_w_swiecie_wspolczesnym

15.Temat: Plciowosc_dar_i_zadanie 16.Temat: Przykazania_drogowskazem

13.Temat:Liturgia_rodzinna 14Temat: Meczenstwo_chrzescijan_w_XXI_wieku

12.Temat:Kosciol_wobec_totalitaryzmu

11.Temat:Historia_o_talentach_czyli_praca_nad_soba 10.Temat:Kompleksowa_pomoc_czyli_leczenie_uzaleznien

9.Temat: Obowiązki chrześcijanina względem wiary. Bronić       obowiązki względem wiary

8. Temat: Parami do nieba. parami do nieba jak rozpoznać

 7. Temat: Przymioty życia małżeńskiego. Małżeństwo Jakie są istotowe cechy małżeństwa

6. Temat: Nauczanie papieży Benedykta XVI i Franciszka nauczanie

5. Temat: Rok Jubileuszowy w Kościele. Rok jubileuszowy  info

4. Temat: Triduum Paschalne. Co wiem o Triduum Pismo Święte garść info

3. Prymas Tysiąclecia – ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.Krzyżówka  kardynał_Stefan_Wyszyński

2. Po co światu zakony? zakony   zobacz: zakony

1.Temat: Godność w życiu każdego człowieka – św. Gianna Beretta Molla. Święta Gianna Beretta Molla Podręcznik: Św. Joanna Beretta Molla Zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=PiO32SZbaqc Zadania do zrealizowania w podręczniku.

kl. 2 Technikum

17.Temat: W sumieniu odkrywam Prawo Boże

16.Temat: Uczestnictwo chrześcijan w życiu narodu

14.Temat: Postawa wolności w życiu społecznym 15.Temat: Praca nad charakterem

12.Temat: Katolicka nauka społeczna 13.Temat: Odkrywanie Świata Wartości

11.Temat: Chrześcijanin wobec pracy 12.Temat: Jezus wzywa Pójdź za Mną

9.Temat:Bądźcie doskonali 10.Temat: Chrystus Kształtuje nasze sumienie

8. Temat: OBECNOŚĆ MARYI W TAJEMNICACH ZBAWIENIA – MODLITWA RÓŻAŃCOWARóżaniec darem Obecność

7. Temat: Życie wieczne w Chrystusie. Zycie wieczne Co będziemy robić w niebie?

6.Temat: Odpowiedzialność za decyzje wiary.odpowiedzialność wiedzieć a wierzyć

5. Temat: ZMARTWYCHWSTANIE – ODKRYWANIE NADZIEI NA NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE.zmartwychwstanie dowiedz się więcej

4. Temat:Triduum Paschalne.W jaki sposób Jezus zbawił nas na krzyżu  Triduum Paschalne Symbolika

3.Temat: Wielki Post.Ostatki Wielki Post 2

2. Temat: GŁOS KOŚCIOŁA – PRZYKAZANIA KOŚCIELNE. przykazania kościelne     zobacz 

1.  Temat: ŚWIĘCI PATRONOWIE EUROPY.  Podręcznik:Święci Patronowie Europy Utrwalenie: https://fiszkoteka.pl/zestaw/1729-ktory-swiety-jest-patronem-#

kl. 3 Technikum

20.Temat: Prześladowanie chrześcijan

19.Temat: POSZANOWANIE WŁASNOŚCI SPOŁECZNEJ I PRYWATNEJ

18.Temat: POCZĄTEK KOŚŒCIOŁA NA ZIEMIACH POLSKICH

17.Temat: PATRONOWIE POLSKI – ŒŚW. WOJCIECH I ŚW. STANISŁAW

16.Temat: Odnowienie Świata w Jezusie

15.Temat: OBOWIĄZEK ŚWIĘTOWANIA DNIA PAŃSKIEGO

13.Temat:Kult Matki Bożej 14.Temat: NAUCZYCIELSKI URZĄD KOŒŚCIOŁA

11.Temat: Jego imię jest święte 12.Temat: KOŚCIÓŁ W TAJEMNICY DUCHA ŚWIĘTEGO

9.Temat:Bóg jest jeden 10.Temat: Człowiek wobec przyrody i środowiska

8. Temat: Prawda w życiu osobistym i społecznym.Prawda

7. Temat: Godnoœść pracy ludzkiej.godność pracy

6. Temat: Prawa i obowiązki człowieka we wspólnocie ludzkiej.Prawa i obowiązki 

5. Temat: Osoba ludzka fundamentem życia społecznego.Osoba ludzka 

4. Temat:Triduum Paschalne.W jaki sposób Jezus zbawił nas na krzyżu  Triduum Paschalne Symbolika

3. Temat: Wielki Post.Wielki Post 3  Tradycje

2. Temat:  JESTEM ODPOWIEDZIALNY ZA KOŚCIÓŁ W POLSCE.FUNDAMENT   Odpowiedzialny

1. Temat: ROLA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO.Podręcznik: Rola Prymasa Wyszyńskiego Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=0REqb6rdd1Q

Skip to content