Głowacka Beata

U W A G A  !      3 VI 2020

Bardzo proszę wszystkich moich uczniów, aby zdążyli przesłać mi swoje prace do 10 VI 2020 r.
Po tym terminie nie będę już odbierać e-maili, ponieważ potrzebuję czasu na sprawdzenie, ocenę i uporządkowanie danych, potrzebnych mi do wystawienia ocen końcoworocznych. Od 15-go czerwca będę dostępna w szkole
w godzinach 9.00 – 13.0, w sali 11D.
                                                                Beata Głowacka

UWAGA!  Zmiana adresu do wysyłania wykonanych prac!  WAŻNE!    2 V2020

Każda klasa ma od dzisiaj inny adres mailowy, na który, bardzo proszę, wysyłać do mnie prace
 i wiadomości. Modyfikacja adresu jest niewielka :
dla 1a g    –    zsstaszowbglowacka1alog@wp.pl        dla 2a       –   zsstaszowbglowacka2ag@wp.pl
dla 1a p    –    zsstaszowbglowacka1alop@wp.pl        dla 1b p    –   zsstaszowbglowacka1blop@wp.pl

dla 1Tb g  –   zsstaszowbglowacka1tbg@wp.pl         dla  1Tb p  –   zsstaszowbglowacka1tbp@wp.pl
dla 1Ti  g  –   zsstaszowbglowacka1tig@wp.pl          dla  1Ti p   –   zsstaszowbglowacka1tip@wp.pl
dla 1Tom g – zsstaszowbglowacka1tomg@wp.pl     dla 1Tom p – zsstaszowbglowacka1tomp@wp.pl
dla 1Ts g   –   zsstaszowbglowacka1tsg@wp.pl         dla 1 Ts p  –   zsstaszowbglowacka1tsp@wp.pl

dla 1wza g  –  zsstaszowbglowacka1wza@wp.pl       dla 1 km g –  zsstaszowbglowacka1km@wp.pl
dla 1wzb g  –  zsstaszowbglowacka1wzb@wp.pl       dla 1el/ms – zsstaszowbglowacka1elms@wp.pl

UWAGA !  WAŻNE !       27 IV 2020

     W związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym, chciałabym zmienić sposób naszego kontaktu i spotkać się z Wami na lekcjach on line. Dlatego też, bardzo proszę o kontakt ze mną, przewodniczących wszystkich klas, które mają ze mną zajęcia. Wykorzystamy aplikację Zoom. Proszę, aby przewodniczący zrobił rozeznanie w stanie możliwości uczestniczenia kolektywu klasowego w takich spotkaniach. Do końca tego tygodnia tj. do 1 maja czekam na informację.

Witam wszystkich.
Informacja dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną na półrocze z chemii lub fizyki – zgodnie z zasadami WSO ocena roczna jest średnią ze średnich rzeczywistych z obydwu semestrów, z zastrzeżeniem, że z II semestru średnia jest co najmniej 1,5. Tak też będzie wyglądać ocenianie. Ocen zapewne będzie mniej, a to oznacza, że każda praca zadana przeze mnie, a w szczególności te „na ocenę”, winna być rzetelnie i jak najlepiej wykonana.
Życzę wytrwałości i powodzenia w pracy.
Pozdrawiam.
Beata Głowacka

Prośba do wszystkich – wpisujcie w tytule imię, nazwisko i klasę. Proszę dodać też numer listu, który wysyłacie.
Np.:  Jan Kowalski I Tb  (2).

(1) Zadania dla  1a   (G )
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-Ia-G.pdf

Karta pracy:
4.http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200325_222225-scaled.jpg
3.http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200325_222248-scaled.jpg
2.http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200325_222319-scaled.jpg
1.http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/IMG_20200325_222308-scaled.jpg

(1) Zadania dla  1 Tb   i   1 Ts   ( G )
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-I-TB.pdf

(1) Zadania dla   1Ti    i   1 Tom   ( G )
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-I-Ti.pdf

(1) Zadania dla   1wz b   ( G )
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-I-wzB.pdf

(1) Zadania dla   1a  P
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-I-a-P.pdf

(1) Zadania dla   1b  P
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-I-b-P.pdf

(1) Zadania dla klas technikalnych 5
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasy-Technikum-5.pdf

(1) Zadania dla   1wz a   (G)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-Iwza-G.pdf

(1) Zadania dla   1kms
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-I-kms.pdf

(1) Zadania dla   2a
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Klasa-IIa-PRZYRODA.pdf

(1) Zadania dla   1 el/ms  CH
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-elms.pdf

(1) Zadania dla   1 el/ms  F
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-elms-F.pdf

(2) Zadania dla  1a   (G)   IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-Ia-G-30.pdf

(2) Zadania dla klas technikalnych 5 IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasy-technikum-5-IV.pdf

(2) Zadania dla   1 wza   CH IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-wza-IV.pdf

(2) Zadania dla   1 wza     FIV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-wza-FIV.pdf

(2) Zadania dla   1 Ti   i   1 Tom      (G)  IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-Ti-i-Tom-IV.pdf

(2) Zadania dla   1 Tb   i  1 Ts     (G)  IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-Tb-i-Ts-IV.pdf

(2) Zadani dla   1 wzb   IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-wzb-IV.pdf

(2) Zadania dla   1 kms   IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-kms-IV.pdf

(2) Zadania dla   1a  P  IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-a-P-IV.pdf

(2) Zadania dla   1b  P  IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-b-P-IV.pdf

(2) Zadania dla   2a  IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-IIa-IV.pdf

(3) Zadania dla klas technikalnych 5  IV2
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasy-technikalne-5-IV2.docx

(3) Zadania dla    1Ti   i   1Tom   G    IV2
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasy-1Ti-i-1Tom-IV2.docx

(3) Zadania dla    1Tb   i   1Ts   G    IV2 
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-1Tb-i-1Ts-IV2.docx

(3) Zadania dla   1a  LO  P   IV2
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klas-Ia-P-IV2.docx

(3) Zadania dla    1b  LO  P  IV2
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-Ib-P-IV2.docx

(3) Zadania dla   1wzb  G   IV2
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-I-wzb-IV2.docx

(3) Zadania dla   1 km  G  IV2
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-1km-G-IV2.docx

(3) Notka dla  1a  LO  G   (lekcja on line)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-1a-G-IV2.docx

(4) Zadania dla klas technikalnych 5  IV3
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasy-technikalne-5-IV3.pdf 

(5) Zadania dla   1Ti 5   i   1Tom 5    29IV
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasy-1Ti-P-i-1Tom-P-29IV.pdf

(4) Notka dla   1a  LO  G   (lekcja on line)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1a-LO-G-4V.pdf

(6) Notka dla   1Ti  P  (lekcja on line)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1Ti-P-7V.pdf

(3) Zadania dla  1 wza  IV2
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1wza-G-IV2.pdf

(4) Zadania dla  1wzb  IV3
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1wzb-G-IV3.pdf

(4) Notka dla   1 Tom  G  (lekcja on line)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1-Tom-G-8V-on-line.pdf 

(5) Notka dla   1Ts  P  (lekcja on line)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1Ts-P-11V.pdf

(5) Zadania dla   1Tb   P     V1
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1-Tb-P-o-pH.pdf

(7) Notka dla   1Ti  P   14V  (lekcja on line)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1-Ti-14V-1.pdf

(6) Zadania dla klas pięcioletniego technikum:   1Tb ,  1Tom ,  1Ts .
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasy-Tb-Tom-Ts-P-V.pdf

(2) Zadania dla 1 el/ms      F  V
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1-elms-F-V.pdf

(2) Zadania dla 1 el/ms     CH  V
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1-elms-V.pdf

(4) Zadania dla  1a LO  P
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1a-LO-P-V.pdf  

(7) Zadania dla klas pięcioletniego technikum  1 Tb, 1Tom i 1 Ts (po lekcji on line)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/05/Klasa-1-Tb-i-inne-7-1.pdf

U W A G A ! Sprawdzian wiadomości z działu „Żywność” dla klas  1Ti G ,  1Tom G ,  1wza G ,  1wzb G .

Drodzy uczniowie, poniżej zamieściłam link do quizu, który będzie sprawdzianem wiedzy o żywności.
Klikając w link wejdziesz na stronę, na której należy utworzyć konto i zalogować się – imię, nazwisko. Będzie to  Wasz identyfikator w raporcie, który będzie zawierał Wasze wyniki. Quiz można otworzyć tylko raz. Na każde pytanie jest 30 sekund. Jest 25 prostych pytań. Dostęp do zadań jest ograniczony czasowo, kończy się 7 czerwca o godz. 15.00. Wszyscy, których wyniki nie pojawią się w raporcie, albo zapomną się podpisać, otrzymają ocenę niedostateczną. Powodzenia.
https://quizizz.com/join?gc=8764129 

(4) Zadania dla klasy 1Tb  i  1Ts   (po gimnazjum)
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zadania-dla-klas-1-Tb-i-1-Ts-g.pdf

(4) Zadania dla 1 Ti  G
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Klasa-1-Ti-G-VI.pdf

(4) Zadania dla 1 km      CH
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Klasa-1-km-VI-Chemia.pdf

(4) Zadania dla 1 b  LO  P
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Klasa-1-b-LO-P-VI.pdf

(5) Zadania dla 1 a  LO  P
http://zsstaszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Klasa-1-a-LO-P-V.pdf

 

Skip to content