Historia naszej „małej ojczyzny”

W 160 rocznicę wybuchu powstania  styczniowego odbył się 17 lutego 2023 IV Marsz Powstańców Styczniowych. Naszą szkołę w uroczystościach miejskich reprezentowała grupa harcerzy i uczniowie klasy I Tm. Zgodnie z programem  na placu obok kościoła pw. Św. Bartłomieja w Staszowie przy mogile powstańców odbyła się podniosła i wzruszająca uroczystość. Zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy i uczestniczyli w modlitwie w intencji Ojczyzny i Apelu Pamięci.

W krótkim wystąpieniu dr Dariusza Kubalskiego przywołane zostały fakty

historyczne. Kolejnymi punktami wydarzenia było zapalenie zniczy pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Legionów, a następnie przemarsz do Kurozwęk i złożenie kwiatów przy mogile poległych, a zakończenie marszu miało miejsce w szkole w Kurozwękach. Grupę młodzieży z Zespołu Szkół im. S. Staszica prowadził dyrektor szkoły Jerzy Jabczuga i opiekunowie Barbara Kostępska i Dorota Siłka.

Tekst: Dorota Siłka

Skip to content