INFORMACJA DLA WYCHOWAWCÓW I NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W KLASACH MATURALNYCH

W związku ze zbliżającą się koniecznością klasyfikowania i promowania uczniów klas maturalnych liceum i technikum (jak wiadomo zajęcia kończą się 24 kwietnia – nic się w tym względzie nie zmieniło) nauczyciele uczący w tych klasach są zobowiązani do ustalenia i poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Termin wystawiania ocen to 17 kwietnia 2020. Wychowawcy klas w ramach swoich obowiązków są zobligowani do koordynowania i pomocy, aby wszyscy nauczyciele uczący ustalili oceny i poinformowali uczniów i rodziców. O terminie i formie przeprowadzenia Rady Pedagogicznej (gdyby przerwa w nauce została
przedłużona) nauczyciele zostaną poinformowani osobnym komunikatem.
Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać o zasadach klasyfikowania i oceniania zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty i Statutu szkoły.

Skip to content