Kędziora Dorota

Drodzy uczniowie,
w związku z wyjątkową sytuacją, w jakiej znaleźliśmy się, będę  dla Was opracowywała i podawała zestawy zagadnień do samodzielnego opracowania oraz tematy lekcji  i ćwiczenia. Proszę o rzetelne podejście do nich, przeanalizowanie i wykonanie zleconych zadań. Ta niecodzienna sytuacja zmusza nas do nietypowego sposobu naszej współpracy, wymaga zaangażowania i odpowiedzialności z obydwu stron.    Przypominam, że zamieszczone  materiały będą podstawą do realizacji kolejnych zajęć, a w efekcie wpłyną na ocenę z przedmiotu. W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt email: kedziora.nauka@o2.pl
Pozdrawiam serdeczne D.Kędziora

Kl I wzbg Podsumowanie wiadomości.25VI –

 

Ważne informacje kl. III tech.[wszystkie] Podsumowanie wiadomości.24VI

 

kl. III tech [wszystkie} Typy rolnictwa i regiony rolnicze świata.23Vi. ważne info.

kl. III tech[wszystkie} Typy rolnictwa i regiony rolnicze świata. materiały dodatkowe.

 

Ważne info kl. Ib LOp Podsumowanie wiadomości.22VI

Kl I tig, Itsg, Itomg, Itb Podsumowanie wiadomości.22VI

Ważne info. kl. Iwzb p Srodowisko przyrodnicze Polski. Podsumowanie wiadomości.22VI

 

kl. I wzb g- Relacje człowiek a srodowisko, cz.1, 18VI

I wzbg Relacja człowiek-środowisko.cz.2 materiały dodatkowe18VI

 

KL. IIIti,IIItb, IIItom,III Ts;Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne. 17VI

 

kl.III tech.[wszystkie] Użytkowanie ziemi na świecie. 16VI.

KL.III Tech wszystkie-Czynniki dla rozwoju rolnictwa.16VI

kl. III tech[wszystkie] Czynniki dla rozwoju rolnictwa.cz.2 Materiały dodatkowe

 

kl. I Tig,I Tsg,I Tbg, I Tomg- Relacje człowiek a srodowisko, cz.1, 15VI

kl. I tech.g [wszystkie]Relacja człowiek-środowisko.cz.2 15VI Materiały dodatkowe

kl.Iwzb p Typy gleb i strefy roślinne Ziemi. 15VI, cz.1

Kl. I b LO Gleby i Strefy roślinne Ziemi. cz1, 15VI

kl.I b LO i Iwzb p, Gleby i szata roślinna – materiały dodatkowe,cz.2

 

Kl.I-wzbg Konflikty-zbrojne-na-świecie.-Terroryzm. 4VI

KlKl.III Tom,III Tb,III Ti,III Ts – Urbanizacja na świecie. cz.1;3VI

Kl.III Tom,III Tb,III Ti,III Ts – Urbanizacja na świecie.-materiały dodatkowe cz.2

kl.III Tb,TS,TOm,TI-Osadnictwo wiejskie i miejskie cz.I ;2VI

Kl.III Tom,III Tb,III Ti,III Ts – osdnictwo wiejskie i miejskie .-materiały dodatkowe cz.II

Kl.III Tb, TOM, TI, TS – Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności świata.cz.I ;2VI

Kl.III Tom,III Tb,III Ti,III Ts – geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności-materiały dodatkowe cz,II

Kl.I Tig,I Tbg, ITOmg, ITsg- Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm.1VI

kl. I b LO p -Rzeźbotwórcza działalność wiatru 1VI

kl. I wzb p- Rzeżbotwórcza działalność lodowców i wiatru 1VI

kl. I wzb g- Współpraca międzynarodowa.28V

Kl.III Tom,III Tb,III Ti,III Ts – Struktura zawodowa ludności..cz. 3.27V.

Kl. III tech.(wszystkie)- Struktura zawodowa ludności.-materiały uzupełniające.cz.3;..27V

Kl.III Tom,III Tb,III Ti,III Ts – Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludnośc na i świecie.cz. 2.26V.

Kl.III(wszystkie)Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności na świecie. cz.2-materiały uzupełniające.26V

Kl.III Tom,III Tb,III Ti,III Ts – Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludzi świata.cz. 1.26V.

Kl. III tech.(wszystkie)- Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe ludzi świata-materiały uzupełniające.cz.1;..26V

kl.Iwzb p–Działalność morza i typy wybrzeży.25 v

kl.I bLOp-Rzeźbotwórcza działalność mórz .25V.

kl. I TIg, ITbg, ITomg, ITsg- Współpraca międzynarodowa.25V

Kl. III tb, III ti, III tom, III ts-Migracje na świecie. 21V. Praca obowiązkowa do 26 maja.

Kl.-I wzbg -Globalizacja-przyczyny-i-skutki-21V

Kl.III TI, III Tb, III tom, III ts- Rozmieszczenie ludności na Ziemi. 19V

Kl. III Tb, III ti, IIIts, III tom-Procesy demograficzne na świecie. 19V

Kl. I Tig, I Tbg, I Tomg, I Ts,- Globalizacja-przyczyny i skutki .18V

Kl.I b LOp- Rzeżbotwórcza działalność lodowców. 18V

kl. I wzb p-Zewnętrzne procesy modelujące powierzchnię Ziemi. cz. 1;18V

 

Kl.III Tom,III Tb, IIITi,III Ts -T.-Ludnośc świata i jej zmiany.cz.1-15 v

kl.III tech(wszystkie)Ludność i urbanizacja.cz.2-materiały dodatkowe

Zajęcia z wychowawcą kl. I Tig :

Temat: Sposoby na samodzielną  naukę z podręcznikiem – https://www.youtube.com/watch?v=0gni1lRsZV0

Temat:. Jak być asertywny-https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg

Temat:    Jak samodzielnie uczyć się w domu     – https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4

kl. I wzbg-Wyżywienie na świecie. 14.V

Kl.III Tom,III Tb,III Ti, IIITs- Mierniki poziomu rozwoju krajów .12V

Kl.III Tom,III Tb,III Ti, IIITs ;Zmiany na mapie politycznej świata.12V

kl. I Tig, I Tomg, I Tbg, I Tsg-Wyżywienie na świecie. 11.V

Kl.I b LOp-Rzeźbotwórcza działalność rzek 11V

Kl. I wzb p Wulkanizm i trzęsienia ziemi i ruchy górotwórcze 11V.

kl. I wzb g -dysproporcje-w-rozwoju-ekonomicznym cz.1; 7V

kl. I wzb g -dysproporcje-w-rozwoju-ekonomicznym państw- materiały uzupełniające cz.2

kl.III Tb, IIIts, III tom, III ti- Podsumowanie wiadomości z geografii fizycznej. 6V

kl. III Tb, III TI. III Tom, III Ts -Strefy krajobrazowe Ziemi. 5V

kl. I Tig, I Tbg, I Tomg, I Tsg -dysproporcje-w-rozwoju-ekonomicznym cz. 1/ 4V

kl. I Tig, I tbg, I Tomg, I Tsg -dysproporcje-w-rozwoju-ekonomicznym państw- materiały uzupełniające cz.2/4V

kl. Ib LO-Wietrzenie skał, krasowienie i ruch masowe 4V

Kl. I wzb p Podział skał i minerałów Ziemi 4 V

 

Kl. I wzb g- Podsumowanie działu gospodarka.30 IV. Praca obowiązkowa .

Kl. III (wszystkie) -Świat zwierzat cz.1 29IV

kl. III tech(wszystkie) Świat zwierząt-charakterystyka cz.2 materiały dodatkowe 29IV

Kl. III tech.(wszystkie) Strefy roślinne Ziemi. 28IV

Kl. I b LOp Wulkanizm i trzęsienia ziemi. 27Iv. Praca obowiązkowa.

.kl. Iwz b p-Budowa wnętrza ziemi.27IV

Kl. I Tig, I Tb I Tom , I Ts-, Powtórzenie i podsumowanie działu gospodarka.Praca obowiazkowa [do 8V.]  27V

kl. III tech.g(dla wszystkich klas III)-WAŻNE informacje.Pilne 27IV

 

kl.IV(maturzyści)-Podsumowanie-zagadnienia z geografii- powtórka do egzaminu.Zadania 24 IV

kl.I wzb g-Turystyka na świecie23IV.

kl. I wzb g, Rozwój-turystyki – materiały uzupełniające cz.2

kl. III tb, III ts, III ti, III tom-Typy gleb. 23IV

KL. IV(maturzyści)-Procesy endogeniczne-przypomnienie i utrwalenie cz.1 23IV.

Kl. IIIts, III tb, III ti, III tom- Powstawanie gleb cz.1 22IV

KL. IIIti,IIItb, IIItom, IIIts -Powstawanie gleb 22IVcz.2

Kl.IV(maturzyści)-Ludność Polski.Podsumowanie i utrwalenie.cz.1; 21IV

Kl.IV (maturzyści)Podsumowanie i utrwalenie wiadomości o demografii Polski 21IV.materiały dodatkowe cz.2

Kl. IIIts, III tb, IIIti, IIITom – Powtórzenie wiadomości o procesach geologicznych. 21IV.Praca Obowiązkowa do 30IV

kl. I wzb p -Powtórzenie wiadomości o hydrosferze.Praca obowiązkowa.  20 IV

kl.IV(maturzyści)Regiony Polski-podsumowanie i utrwalenie 20IV
kl.IV(maturzyści) –  od teraz bedą zagadnienia pozwalające na utrwalenie zdobytej wiedzy przed maturą.
kl.Ib LOp-Tektonika płyt litosfery. 20IV.Praca obowiązkowa do 30IV
kl.ITig, ITb,ITom,ITS-Turystyka na świecie 20IV.Praca obowiązkowa do 30IV

kl. III TSG, III tBg, III tig, III tomg- Rzeżbotwórcza działalność lodowców 17IV

kl. III tbg, III tig, IIItsg, III tom g -Rzeźbotwórcza działalność wiatru 17 IV

kl. IV(maturzysci).Gospodarka Polski-podsumowanie i utrwalenie wiadomości.17IV

kl.IV (maturzyści)Parki narodowe w Polsce 16IV

Kl. I wzbg – Komunikacja cz. 1, 16.IV.

kl. I wzbg Komunikacja -materiały dodatkowe 16IV

Kl. IV(maturzyści)Ochrona przyrody w Polsce 16IV

kl. IV (maturzyści) Polska w organizacjach międzynarodowych-materiały uzupełniajace cz.2 15IV

Kl. I Tig, I Tsg, I Tbg, I Tomg – Komunikacja cz. 1, 15.IV.

kl. I tsg, I Tbg, I Tig, I Tomg,Komunikacja -materiały uzupełniające cz. 2 15.IV.

kl. IV(maturzysci).Polska w organizacjach międzynarodowych 15. IV..

kl.IIITb, IIIti,IIItom,IIIts-Rzeźbotwórcza działalność mórz.15.IV

 

.Życzę Wesołych Świąt.

 

Kl.IV(maturzyści)Turystyka w Polsce 9IV

9IV-Kl. I wzb g -Energetyka na świecie cz1

9IV kl.I wzbg Energetyka na świecie cz.2-materiały uzupełniające

kl.IV(maturzyści)Handel zagraniczny-materiały dodatkowe do Usług cz.I, 8IV

Kl. IIITb,IIITi,IIItom,IIIts-Rzeźbotwórcza działalność rzek 8IV

Kl.IV (maturzyści) Transport w Polsce.7IV

Kl.IV(maturzySci) Łączność w Polsce-materiały uzupełniające do Usług cz.2 7IV

7 IV-kl.III ti,IIItb,IIItom,IIIts-Wietrzenie skał i ruchy masowe.

7 IV kl. III Ti, IIItb, IIItom, IIItb,-Zjawiska i formy krasowe.

Kl. I Tig,ITbg,ITomg,ITsg -Energetyka na świecie cz1 6IV

kl.I Tig, ITomg,ITbg,Itsg-Energetyka na świecie cz.2-materiały uzupełniające

Kl.I wzb p-Lodowce i ich rozmieszczenie cz.1 6IV

kl. Iwzb p -Lodowce-i-lich rozmieszczenie-cz.2.Materiały uzupełniające

Kl.IV (maturzyści) Rozwój usług w Polsce6IV

kl.lV (maturzyści)Górnicto i energetyka w Polsce6IV

Kl. I b LO p Budowa wnętrza Ziemi 6IV

kl. IV(maturzysci) pilna informacja. Ważne !!!!!!!(5IV)

Kl.IV (maturzyści)Zmiany w przemyśle Polski 3IV

kl. IV(maturzyści)Przemysł przetwórczy w Polsce.Okręgi.3IV

Kl.III Tom, Tb, Ti, Ts Wlk. formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego.cz. 1 3IV

Kl.III(wszystkie)Wlk.formy ukształtowanie lądów i dna cz.2-materiały uzupełniające 3IV

II Tematy do utrwalenia dla klas maturalnych cz 2[rolnictwo]3IV

kl.IV(maturzyści) Rybactwo w Polsce cz12IV

Kl.IV(maturzyści) Rybactwo Polski cz.2 materiały dodatkowe2IV

I wzb g Przemysł wysokiej technologii.1IV

Kl.IV(maturzyści)Integracja rolnictwaPolski cz. I 2IV

kl.IV (maturzyści) Integracja rolnictwa z UE cz.2 materiały uzupełniające

kl. IV (maturzyści)Chów i hodowla zwierząt w Polsce 1 IV

Kl. III Ti, Tb, Tom, Ts Wulkanizm i trzęsienia ziemi. 1IV.

31 III kl. IV (maturzyści) Rozmieszczenie upraw w Polsce

Ruchy górotwórcze cz. 1 dla kl. III Tb, Tom, Ti, Ts 31 III

31 III kl. III TS, TOm,TB, TI Rucchy górotwórcze i deformacje tektoniczne (materiały dodatkowe)

kl. ITig, I TOMg, ITbg, ITsg,  Przemysł wysokiej technologii 30III

. I wzb p Rzeki świata 30. III.

. I b LOp Powtórzenie wiadoości o hydrosferze.30 .III.

Kl.IV (maturzyści)Czynniki rozwoju rolnictwa Polski(wykonać do 31.III.20)obowiązkowe dla wszystkich.30 III

uzupełnienie do tematu Regiony geograf.’Geograficzny podział Polski według J. Kondrackiego

klasy IV [maturzyści temat ;Geograficzne regiony Polski[ do realizacji przed wykonaniem prezentacji} do 5 IV20 .

kl.4- (maturzyści) -praca-obowiązkowa-krainy geog

kl. 1 wzb p Zasoby wodne na Ziemi.25III

1 wzb p Oceany i morza.

Płytowa budowa litosfery. kl.3tb, 3tom. 3ti. 3ts 27III

Kl.I b LOp Wody powierzchniowe

Kl. I b LOp Lodowce górskie i lądolody.

Rozwó przemysłu kl. 1ti, tom,tb,ts 1 wzb g 26III

Okręgi kl.1 tom,1ti tb ts 1 wzb g,25III

Państwa i stolice Ameryk do nauczenia kl.3 tb,3ti,1ts[ kartkówka po powrocie]

I-b-LO-P

Kl. 3 tb czas na ziemi[sprawdzian  zaraz po powrocie]

dzieje ziemi dla kl. 3ts, 3ti,3tom  [to też dla 3 tb]

Tematy do samodzielnego opracowania dla klas maturalnych 125 III

Skip to content