KIEROWCA A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

SZKOLNY KOMITET KONKURSOWY WYŁONIŁ LAUREATÓW

KONKURSU „KIEROWCA A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”

          W budynku Centrum Kształcenia Zawodowego 06 grudnia 2022 r. pod hasłem „KIEROWCA A BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE” odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o zagrożeniach w środowisku kierowcy i ich wpływie na poziom bezpieczeństwa drogowego. Zmagania osiemdziesięciu sześciu uczestników trwały 60 minut, w czasie
których rozwiązywali oni konkursowe zadania testowe.

Na podstawie przeprowadzonego testu składającego się z sześćdziesięciu pytań zamkniętych Szkolny Komitet Konkursowy, któremu przewodniczył
wicedyrektor Szymon Nowak, wyłonił czterech laureatów:

  • I miejsce z wynikiem 52 punków (86,68% poprawnych odpowiedzi) zajął

 

KACPER ZAJĄC z klasy II TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH;

  • II miejsce z wynikiem 51 punków (85% poprawnych odpowiedzi) zajął

          MIKOŁAJ ZIÓŁEK z klasy I TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH;

         

  • III miejsce z wynikiem 50 punków (83,33% poprawnych odpowiedzi) zajęli:

 

JAKUB KOPEĆ z klasy I TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

DOMINIK SKUZA z klasy II TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Gratulujemy osiągniętych wyników!

Skip to content