Klaudiusz Sobieniak laureatem XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Już po raz czwarty uczniowie z Zespołu Szkół im. S. Staszica wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. W tym roku szkołę reprezentowali Agata Czechowska z klasy 3TBa oraz Klaudiusz Sobieniak z klasy 4TB, a ich opiekunami były mgr inż. Anna Słabiak oraz mgr inż. Małgorzata Toś. Eliminacje okręgowe odbyły się 6 marca w Rzeszowie, z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Organizatorem olimpiady był Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Olimpiada przebiegała dwuetapowo. Uczestnicy rozwiązywali zadania w dwóch częściach A i B, po 120 minut każda. Musieli wykazać się wiedzą z przedmiotów zawodowych, jak również umiejętnością wykonywania obliczeń matematycznych, logicznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. W tych rozgrywkach na podium stanął Klaudiusz Sobieniak, który w olimpiadzie brał udział już po raz drugi. Agacie Czachowskiej niestety nie udało się zdobyć wystarczającej ilości punktów, ale już zapowiedziała swój udział w kolejnej edycji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Skip to content