KONKURS NA LOGO SZKOŁY I ULOTKĘ PROMUJĄCĄ SZKOŁĘ!

KONKURS NA LOGO SZKOŁY I ULOTKĘ PROMUJĄCĄ SZKOŁĘ!

Dyrekcja ZS w Staszowie  ogłasza konkurs na logo szkoły oraz ulotkę promującą Staszicówkę. Wciel się w rolę dyrektora szkoły, który chce zaprezentować swoją placówkę przyszłym uczniom – bądź kreatywny, stwórz wyjątkowy projekt  ulotki.
Szkoły,  promując się, tworzą ulotki informacyjne, są na nich różne treści, zdjęcia, opisy.
Przypomnij sobie, co Cię najbardziej zainteresowało, gdy wybierałeś szkołę,  na co zwracałeś uwagę, jakich informacji potrzebowałeś? Pomyśl, co pomaga młodym ludziom zdecydować o wyborze szkoły?
Zaprojektuj idealną ulotkę, taką, która zainteresuje ucznia, zwróci jego uwagę i będzie strzałem w 10!!!

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

  • Rozpowszechnienie wiedzy na temat szkoły.
  • Umożliwienie uczniom zaprezentowania umiejętności informatycznych.

Kategorie:

1. Wykonanie projektu logo Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
   Logo powinno być wykonane w formie grafiki wektorowej.

2. Zaprojektowanie ulotki promującej Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.    Ulotka powinna być wykonana w formacie A3 (złożona na pół,co daje cztery strony formatu A4).  Wewnętrzne  strony ulotki mają zawierać tabele z ofertą edukacyjną dla uczniów po szkole podstawowej i gimnazjum

(do wglądu  PIERWSZA  i DRUGA strona zeszłorocznej ulotki; wzór ma posłużyć do naniesienia w odpowiednie miejsca ulotki istotnych informacji  o naborze).

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły. 

Ocenie podlegać będzie:

  • kreatywność, pomysłowość i oryginalność,
  • estetyka,
  •  poziom merytoryczny (zakres tematu, umiejętność zastosowania oprogramowania),
  •  sposób prezentacji.

Ramy czasowe trwania konkursu:

  • Konkurs trwa od 18.02.2019 do 18.03.2019

Zawarte informacje powinny promować szkołę.  Każdy uczestnik może przekazać max. 2 prace swojego autorstwa w każdej z kategorii. 

Ulotka i projekt logo mają być wykonane i oddane w postaci elektronicznej (płyta CD lub DVD) w formacie umożliwiającym jej edycję.Logo i ulotka zostanie wykorzystana w celu promocji szkoły. Prace należy składać
u p. Tomasza Dygulskiego sala 5B.


Zasady nagradzania :

Komisja przyzna I miejsce w każdej z kategorii. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Pana Dyrektora.

Skip to content