Konkurs słownictwa z języka niemieckiego dla klas drugich

W dniu 30 listopada 2023 roku, w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica   w Staszowie, odbył się konkurs słownictwa z języka niemieckiego dla klas drugich, zorganizowany przez nauczycielki języka niemieckiego Panią Katarzynę Pierścińską i Panią Anetę Nowak-Krakowiak.

W konkursie wzięło udział 6 grup, w tym 5 trzyosobowych i 1 dwuosobowa. Konkurs opierał się na technice uczenia się zwanej „Die ABC-Liste”, która jest świetnym sposobem na: rozwijanie umiejętności językowych, powtórkę i weryfikację znajomości wybranego słownictwa. W tym wypadku było to słownictwo z zakresu Essen, Familie i Schule, które uczniowie poznali w klasie pierwszej.

Priorytetem konkursu było propagowanie efektywnego uczenia się wśród młodzieży poprzez zapoznanie ich z techniką „Die ABC-Liste”.

W przeciągu godziny lekcyjnej uczniowie klas IITeo, IITm i IITp wykazali się swoją wiedzą zapełniając specjalnie przygotowane do celu formularze konkursowe.

Głównym kryterium oceny było poprawne napisanie przez grupy jak największej liczby słów, związków wyrazowych oraz zdań. Drużyny, które uzyskały największą ilość punktów, otrzymały imienne dyplomy. Grupa, która zajęła pierwsze miejsce, otrzymała dodatkowo jednodniową gwarancję uprawniającą do skorzystania z możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali dodatkowo nagrodzeni ocenami do dziennika.

Miejsca na podium zajęli:

  • Klasa II Tm: Brudek Bartosz, Rajca Dawid, Skuza Sebastian.
  • Klasa II Tp: Bartocha Martyna, Harbolińska Mariczka, Kucharczyk Eryk.
  • Klasa II Tp: Godzisz Bartosz, Koshova Sofiia.

Na pochwałę zasługują wzajemna współpraca uczniów w poszczególnych team’ach i ich entuzjastyczne podejście do wykonania zadania. Większość grup zapełniła bowiem aż po dwa formularze konkursowe. Można zatem uznać, że ta forma konkursu przypadła uczniom do gustu. Tym bardziej, że ze strony uczniów pojawiły się zapytania o ponowną możliwość realizacji konkursu zbliżonego w swej idei do tego przeprowadzonego .

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom. Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Życzymy dalszych sukcesów w nauce 🙂

Tekst: A. Nowak-Krakowiak.

Skip to content