Krakowski sukces „Staszicówki”

P1050329
Pamiątkowe zdjęcie z właścicielami dworu: Elżbietą i Antonim Potockimi.

Sukces uczniów ze „Staszicówki” w Krakowie

Uczniowie naszej szkoły odnieśli ogromny sukces w ogólnopolskim konkursie nt. „Utracone dziedzictwo – losy polskich ziemian w XX wieku”. Pięciu laureatów z jednej szkoły w jednym konkursie to niespotykane wydarzenie. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Konkurs odbywał się etapami: szkolnym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Uczniowie mogli wybrać kategorię w której chcą się wykazać. Do wyboru była praca pisemna lub praca multimedialna. Całość wydarzenia poprzedziły warsztaty dotyczące ziemiaństwa oraz historii mówionej, które odbyły się w Łoniowie w lutym br. To one miały wprowadzić uczestników w tematykę konkursu oraz zapoznać ich z metodami przeprowadzania wywiadów. W etapie szkolnym zostały wyłonione najciekawsze zdaniem komisji prace, które zostały przesłane do komisji wojewódzkich. Ostatecznie do finału przeszły prace Dominiki Borowiec (kl. II a LO), Bartłomieja Kosińskiego (kl. I Tm), Tomasza Złotnika (kl. I Ti) – prace pisemne, oraz praca multimedialna Grzegorza Tomporowskiego (kl. II b LO) i Macieja Kwietniewskiego (kl. II T i).

Etap ogólnopolski odbył się 10 czerwca w Krakowie. Uczniowie musieli przed komisją uzasadnić wybór tematu pracy, zaprezentować ją ustnie, a także omówić literaturę przedmiotu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tematem pracy Dominiki Borowiec była rodzina Radziwiłłów z Sichowa, praca Tomasza Złotnika dotyczyła księdza Marcina Popiela pochodzącego z Kurozwęk, Bartłomiej Kosiński omówił w swojej pracy problem utraconego przez ziemian dziedzictwa w zakresie ogólnym, a praca multimedialna Grzegorza Tomporowskiego i Macieja Kwietniewskiego przedstawiała dzieje rodziny Popielów oraz pałacu w Kurozwękach.

Prace młodzieży z Zespołu Szkół były tak ciekawe, że nie pozostawiły konkurencji szans. Dwa pierwsze miejsca zajęli: Dominika Borowiec i Tomasz Złotnik, natomiast Bartłomiej Kosiński zajął drugie miejsce. Praca multimedialna  Grzegorza Tomporowskiego i Macieja Kwietniewskiego w swojej kategorii zajęła trzecie miejsce.

P1050317
Wszyscy uczestnicy konkursu, jeszcze przed ogłoszeniem wyników.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się tego samego dnia, w urokliwym miejscu – we dworze  państwa Elżbiety i Antoniego Potockich na krakowskiej Olszy. Z ogromną satysfakcją i przyjemnością uczniowie wraz ze swoimi opiekunami odbierali dyplomy i nagrody rzeczowe. Opiekunami uczniów biorących udział w konkursie byli: Joanna Gąsior, Justyna Pasternak oraz Jan Krupa. Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie inspiracja i fachowa pomoc wicedyrektora Sławomira Maja. Uczniom jeszcze raz gratulujemy sukcesu.

Skip to content