Łukasik Katarzyna

Tematy zajęć na tydzień od 22.06.2020 – 26.06.2020

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I b LO

Tematy: 1) Powtórzenie wiadomości – Units 1-7  2) Utrwalenie wiadomości – Units 1-7  3) Ćwiczenia leksykalno – gramatyczne

Klasa I kmG

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I.

Klasa II a LO

Tematy:  1) Powtórzenie wypowiedzi pisemnych – poziom rozszerzony  2) Egzamin ustny – ćwiczenia 3) Powtórzenie wiadomości – Units 1-9  4) Utrwalenie wiadomości – Units 1-9  5) Ćwiczenia leksykalno – gramatyczne   

Klasa III Tom

Tematy: 1) Powtórzenie wiadomości – Units 1-2  2) Utrwalenie wiadomości – Units 1-2  3) Ćwiczenia leksykalno – gramatyczne

 

Tematy zajęć na tydzień od 15.06.2020 – 19.06.2020

W tym tygodniu możliwe są konsultacje w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu. W tej sprawie proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez komunikator.

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I b LO

Tematy: 1) Znajomość środków językowych  2) Powtórzenie materiału – Unit 7  3) Utrwalenie materiału – Unit 7

Klasa I kmG

Temat: Tryb rozkazujący – wskazywanie drogi

W tym tygodniu możliwe są konsultacje w szkole. Proszę się kontaktować ze mną mailowo w celu ustalenia terminu konsultacji

Klasa II a LO

Tematy: 1) Wypowiedź pisemna – rozprawka 'za i przeciw’  2) Powtórzenie wiadomości – Unit 9  3) Utrwalenie wiadomości – Unit 9  4) Matura próbna – poziom rozszerzony (wybrane ćwiczenia)  5) American Dream – praca z tekstem

Klasa III Tom

Tematy: 1) Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego  2) Wypowiedź pisemna – ćwiczenia  3) Matura próbna – wybrane ćwiczenia

 

Tematy zajęć na tydzień od 01.06.2020 – 05.06.2020

W tym tygodniu możliwe są konsultacje w szkole po wcześniejszym ustaleniu terminu. W tej sprawie proszę kontaktować się ze mną mailowo lub przez komunikator.

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I b LO

Tematy: 1) Praca z tekstem i ze słownictwem 2) Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego – wyrażanie i uzasadnianie opinii 3) Wypowiedź pisemna – rozprawka typu 'opinion essay’

Klasa I kmG

Temat: Miejsca w mieście – praca ze słownictwem

W tym tygodniu możliwe są konsultacje w szkole. Proszę się kontaktować ze mną mailowo w celu ustalenia terminu konsultacji

Klasa II a LO

Tematy: 1) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Unit 9 (poziom podstawowy) 2) Powtórzenie i utrwalenie wiadomości – Unit 9 (poziom rozszerzony) 3) Ćwiczenia leksykalno – gramatyczne 4) Próbna matura – rozumienie ze słuchu 5) Wypowiedź pisemna – poziom podstawowy

Klasa III Tom

Tematy: 1) Ćwiczenia leksykalno – gramatyczne 2) Znajomość środków językowych 3) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia

 

Tematy zajęć na tydzień od 25.05.2020 – 29.05.2020

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I b LO

Tematy: 1) Zerowy i pierwszy tryb warunkowy  2) Drugi tryb warunkowy  3) Pogoda i klimat – słownictwo i rozumienie ze słuchu

Klasa I kmG

Temat: Sprawdzian wiadomości – Unit 1

26.05.2020 o godz. 10 proszę zalogować się na platformę Google Classroom. Tam zostanie udostępniony Wam sprawdzian z rozdziału 1

Klasa II a LO

Tematy: 1) Czasowniki modalne – powtórzenie  2) Czasowniki modalne – ćwiczenia  3) Zaimki – ćwiczenia utrwalające  4) Wypowiedź pisemna – list prywatny  5) Rozprawka za i przeciw w temacie „Kultury

Klasa III Tom

Tematy: 1) Rozmowa z odgrywaniem roli – ćwiczenia  2) Powtórzenie materiału – Unit 2  3) Zestaw egzaminacyjny w temacie „Dom”

 

Tematy zajęć na tydzień od 18.05.2020 – 22.05.2020

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I b LO

Tematy: 1) Utrwalenie materiału – Unit 6 c.d  2) Sprawdzian – Unit 6 3) Praca ze słownictwem – świat przyrody; podróże

Klasa I kmG

Temat: Utrwalenie materiału – Unit 1

Polecenie do tematu znajduje się na platformie Google Classroom

Klasa II a LO

Tematy: 1) Praca z tekstem – wielokrotny wybór 2) Rozmowa na podstawie materiału stymulującego 3)Znajomość środków językowych – Minidialogi 4) Tłumaczenie fragmentów zdań – ćwiczenia 5) Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne

Klasa III Tom

Tematy: 1) Wypowiedź pisemna – email 2) Rozmowa z odgrywaniem roli 3) Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne

 

 

Tematy zajęć na tydzień od 11.05.2020 – 15.05.2020

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I b LO

Tematy: 1) English in Use – ćwiczenia utrwalające 2) Wypowiedź pisemna – recenzja 3) Powtórzenie materiału – Unit 6

Klasa I kmG

Temat: Powtórzenie materiału – Unit 1

Polecenie do tematu znajduje się na platformie Google Classroom

Klasa II a LO

Tematy: 1) Słownictwo Unit 8 – ćwiczenia powtórzeniowe 2) Kultura – ćwiczenia leksykalne 3) Słuchanie – wybór wielokrotny 4) Słuchanie – dobieranie 5) Praca z tekstem – ćwiczenia

Klasa III Tom

Tematy: 1) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia 2) Znajomość środków językowych – tłumaczenie fragmentów zdań          3) Sugestie i propozycje w wypowiedzi pisemnej

 

Tematy zajęć na tydzień od 04.05.2020 – 08.05.2020

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I b LO

Tematy: 1) Praca z tekstem i ze słownictem 2) Zdania względne 3) Dialogi- w sklepie

Klasa I kmG

Temat: Wypowiedź pisemna – wiadomość

Polecenie do tematu znajduje się na platformie Google Classroom

Klasa II a LO

Tematy: 1) Australia and New Zealand – rozważania na temat kultury i historii 2) Zestaw ustny – Unit 8 3)Arkusz egzaminacyjny – ćwiczenia ze słuchu 4) Wypowiedź pisemna – poziom podstawowy 5) Praca z tekstem – ćwiczenia egzaminacyjne

Klasa III Tom

Tematy: 1) Praca ze słownictwem – dom 2) Praca z tekstem 3) Czasowniki statyczne i dynamiczne

 

Tematy zajęć na tydzień od 27.04. 2020 – 30.04.2020

Przypominam, że terminy zajęć online pozostają bez zmian. Wszystkie materiały do lekcji udostępniane są na platformie Google Classroom. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy: kasialukasik2@gmail.com

Klasa I B LO

Tematy: 1) Słownictwo: zakupy i usługi – ćwiczenia 2) Rozumienie ze słuchu-ćwiczenia 3) Stopniowanie przymiotników – konstrukcje porównawcze

Klasa I kmG

Temat: Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia

Polecenie do tematu znajduje się na platformie Google Classroom

Klasa II a LO

Tematy: 1) Znajomość środków językowych – ćwiczenia 2)Wypowiedź pisemna – blog 3) Wypowiedź pisemna – list formalny 4) Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne – powtórzenie Unit 8 5) Ćwiczenia utrawalające – Unit 8

Klasa III Tom 

Tematy: 1) Opis ilustracji – wypowiedź ustna 2) Powtórzenie – Unit 1

 

Tematy zajęć na tydzień od 20.04.2020 – 24.04.2020

Przypominam, że ustalone godziny spotkań online nie uległy zmianie. Wszystkie materiały udostępniane są na platformie Google Classroom.

Klasa I b LO

Tematy:  1) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia egzaminacyjne 2) Powtórzenie wiadomości – Unit 5 3)Wypowiedź pisemna – opis talentów i osiągnięć

Klasa I kmG

Temat: Praca z tekstem – nietypowe sporty

Panowie proszę o przeczytanie tekstu na stronie 18 w podręczniku i wykonać zadanie 3, 4 i 5.
W zadaniu 3 należy dopasować zaznaczone na żółto słówka do definicji, a w zadaniu 4 wybranie właściwej odpowiedzi.
Odpowiedzi do zadań proszę umieścić na platformie Google Classroom pod tematem. Zadania są na ocenę.

Klasa II a LO

Tematy: 1) Wypowiedź ustna – ćwiczenia 2) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia egzaminacyjne 3) Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne-tłumaczenie zdań 4) Praca z tekstem i ze słownictwem 5) Rozmowa z odgrywaniem roli

Klasa III Tom

Tematy: 1) Praca z tekstem – ćwiczenia 2) Znajomość środków językowych – ćwiczenia 3) Wypowiedź pisemna – kolejność przymiotników w zdaniu

Klasa III a LO

Tematy: 1) Rozumienie ze słuchu w temacie 'Państwo i społeczeństwo’ 2) Praca z tekstem – ćwiczenia 3) Rozmowa wstępna – egzamin ustny 4)Znajomość środków językowych – ćwiczenia egzaminacyjne 5) Arkusz egzaminacyjny – podsumowanie pracy na lekcjach języka angielskiego

Klasa IV Ti

Tematy: 1) Zestaw powtórzeniowy Units 1-9 2) Znajomość środków językowych – ćwiczenia 3) Tłumaczenie zdań – ćwiczenia 4) Arkusz egzaminacyjny – podsumowanie pracy na lekcjach języka angielskiego

Klasa IV Tb

Tematy: 1) Zestaw powtórzeniowy 2) Znajomość środków językowych – ćwiczenia 3) Wypowiedzi pisemne – powtórzenie 4) Arkusz egzaminacyjny – podsumowanie pracy na lekcjach języka angielskiego

 

Tematy zajęć na tydzień od 15.04.2020 – 17.04.2020

Przypominam o platformie Google Classroom (proszę wszystkich uczniów o wpisanie się imieniem i nazwiskiem) oraz lekcjach online. Lekcje online odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem

Klasa I b LO

Temat: Znajomość środków językowych – ćwiczenia

Klasa II a LO

Tematy: 1) Praca z tekstem 2) Zestaw egzaminacyjny – wypowiedź ustna 3) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia egzaminacyjne

Klasa III a LO

Tematy: 1) Państwo i społeczeństwo – ćwiczenia leksykalne 2) Wypowiedź ustna – uzasadnianie opinii 3) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia 4) Praca z tekstem – ćwiczenia

Klasa IV Tb

Tematy: 1) Opis ilustracji – czasy przeszłe 2) Powtórzenie materiału – Unit 9 3) Zestaw egzaminacyjny – rozumienie tekstu słuchanego

Klasa IV Ti

Tematy: 1) Rozumienie tekstu słuchanego – ćwiczenia egzaminacyjne 2) Praca z tekstem – ćwiczenia egzaminacyjne

Klasa III Tom

Tematy: 1) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia 2) Czasy teraźniejsze – powtórzenie

 

Tematy zajęć na tydzień od 06.04.2020 – 08.04.2020

Od 09.04-14.04.2020 wiosenna przerwa świąteczna

Klasa I kmG

Temat: Przysłówki częstotliwości

Proszę o wykonanie zad. 2 str. 17 podręcznik oraz zad. 1,2 str. 17 podręcznik

W poniższym linku znajdziecie film o przysłówkach częstotliwości

https://www.youtube.com/watch?v=WdfCE1dTT5c

Klasa I b LO

Tematy: 1) Praca z tekstem i ze słownictwem 2) Czasowniki modalne 3) Wypowiedź pisemna – ćwiczenia

Klasa 2 a LO

Tematy: 1) Znajomość środków językowych – tłumaczenie fragmentów zdań 2) Czasy gramatyczne – powtórzenie 3) Ćwiczenia powtórzeniowe-Unit 7 4) Podróżowanie i turystyka – ćwiczenia leksykalne

Klasa 3 a LO

Tematy: 1) Rozumienie ze słuchu – ćwiczenia 2) Znajomość środków językowych – minidialogi 

Klasa 3 Tom

Temat: Praca z tekstem

Klasa 4 Tb

Tematy: 1) Praca z tekstem 2) Czasy – powtórzenie 3) Znajomość środków językowych – pary zdań

Klasa 4 Ti

Tematy: 1) Zdania podrzędnie złożone – ćwiczenia 2) Czasowniki modalne – ćwiczenia

Przypominam, że wszystkie polecenia i materiały umieszczane są na platformie GC. Proszę się logować do swoich klas!!!! 

 Tematy zajęć na tydzień od 30.03.2020-03.04.2020

Klasa I km

Temat: Praca z tekstem

Proszę o przeczytanie dwóch krótkich tekstów z podręcznika str. 16 i wykonanie ćwiczenia 3 str.16 (odpowiedzieć  na pytania).

Klasa I b LO

Tematy: 1) Słownictwo-uczestniczenie w kulturze 2) Czasowniki złożone-Phrasal verbs 3)Określanie przyszłości -will i going to

Wykonujecie ćwiczenia wskazane na platformie GC oraz podczas spotkań online

Lekcje online: wtorek godz. 12; piątek godz. 12

Klasa II a LO

Tematy: 1) Słownictwo-powtórzenie Unit 6 2) Ćwiczenia powtórzeniowe-Units 1-6 3) Wypowiedź ustna-opis ilustracji 4) Wypowiedź pisemna – artykuł 5) Rozumienie ze słuchu-ćwiczenia egzaminacyjne

Wykonujecie ćwiczenia wskazane na platformie GC oraz podczas spotkań online

Lekcje online: wtorek godz. 11; czwartek godz. 11

III Tom

Tematy: 1) Słownictwo-człowiek 2) Składnia czasowników 3) Opisywanie wyglądu i charakteru – ćwiczenia 

Wykonujecie ćwiczenia wskazane na platformie GC oraz podczas spotkań online

Lekcje online: poniedziałek godz. 12; czwartek godz. 10

III a LO

Tematy: 1) Środki językowe – ćwiczenia 2) List formalny -wypowiedź pisemna 3) Ćwiczenia powtórzeniowe – Units 1-12 4) Rozmowa z odgrywaniem roli – ćwiczenia 5) Praca z tekstem – dobieranie

Wykonujecie ćwiczenia wskazane na platformie GC oraz podczas spotkań online

Lekcje online: poniedziałek godz. 11; środa godz. 11; piątek godz. 11

IV Ti

Tematy: 1) Znajomość środków językowych-ćwiczenia 2) Ćwiczenia gramatyczne – czasy 3) Wypowiedź pisemna – email 4) Podróżowanie i turystyka – ćwiczenia leksykalne

Wykonujecie ćwiczenia wskazane na platformie GC oraz podczas spotkań online

Lekcje online: poniedziałek godz. 10; środa godz. 10 (rozszerzenie); piątek godz. 10

IV Tb

Tematy: 1) Wypowiedź pisemna – email 2)Wypowiedź ustna – materiał stymulujący 3) Ćwiczenia powtórzeniowe – Unit 8 4) Słownictwo związane z kulturą – ćwiczenia

Wykonujecie ćwiczenia wskazane na platformie GC oraz podczas spotkań online

Lekcje online: wtorek godz. 13; czwartek godz. 12

26.03.2020

Proszę wszystkich uczniów o zapoznanie się z poniższym materiałem i dołączenie do swoich klas na Google Classroom. O indywidualne kody dostępu do swoich klas proszę kontaktować się mailowo lub przez messengera.

 
 

25.03.2020

WAŻNE!!!!

Proszę wszystkich uczniów o przesłanie prac, które mieliście wykonać w ostatnim tygodniu.

 

Obecna sytuacja zmusza nas zmodyfikowania naszej współpracy. Poniżej znajdziecie informacje dla poszczególnych klas. W razie pytań proszę o kontakt poprzez komunikatory lub maila: kasialukasik2@gmail.com  

Pozdrawiam

Linki do stron z ćwiczeniami dla wszystkich klas:

http://www.engly.pl

www.perfect-english-grammar.com

http://www.ang.pl

Klasa I kmG:

Chłopcy proszę o wykonanie poniższych zadań do wtorku 24.03.2020 i przesłanie ich na maila: kasialukasik2@gmail.com

Czas Present Simple-ćwiczenia

Klasy III aLO, IV Ti, IV Tb:

Proszę o opracowanie i przesłanie na mojego maila lub na grupy FB następujących zadań:

  1.  po dwa zadania 2 i 3 z matury ustnej (wraz z pytaniami); zadania dostępne są w Waszych repetytoriach
  2. 3 formy wypowiedzi pisemnych; email/list, blog, wpis na forum internetowym (polecenia możecie znaleźć w podręcznikach oraz w arkuszach próbnych dostępnych na stronie CKE i Operonu
  3. pracować nad zadanymi ćwiczeniami z danych działów tematycznych
  4. ćwiczenia maturalne są to ćwiczenia dedykowane dla maturzystów przystępujących do matury rozszerzonej

Klasa III Tom

Chłopcy zgodnie ustaleniami ruszamy z nowym podręcznikiem. Zaczynamy od działu człowiek, więc proszę na początek wykonać ćwiczenia ze słownictwa.

Klasa II a LO 

Proszę o wykonanie zadań ze strony 2 i 3 poniższego pliku. Czas wykonania zadania 23.03.2020

Kompendium gramatyczne B1+

Klasa I b LO5

Proszę wykonać ćwiczenia z podręcznika str.48 (wszystkie), ćw. 8 str.47 (w tym ćwiczeniu proszę zastosować pytania pośrednie) Czas wykonania zadań do końca tygodnia. Wypowiedzi pisemne wysłać na maila: kasialukasik2@gmail.com

 

Skip to content