Opłata dla stałych mieszkańców

Opłata za wyżywienie i pobyt wychowanka w Internacie Zespołu Szkół w Staszowie
to:
– 18,00 zł. dziennej stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni nauki szkolnej
w danym miesiącu plus 50,00 zł. miesięcznej opłaty stałej za pobyt wychowanków z Polski ;
– 18,00 zł. dziennej stawki żywieniowej pomnożona przez ilość dni pobytu w internacie w danym miesiącu plus 50,00 zł. miesięcznej opłaty stałej za pobyt wychowanków z Ukrainy
– Opłaty należy dokonać z góry, do pierwszego dnia każdego miesiąca przelewem na
numer podanego rachunku bankowego: 41 9431 0005 2001 0021 8593 0011 .

Skip to content