Płachecka Dorota

 

 • Dla klasy:
  1 WZA,pobierz
 • 1 WZB,pobierz
 • 1 KMpobierz

 • (1) Proszę zrobić notatkę do zeszytu z tematu : TANGENS KĄTA OSTREGO (strona 89 w podręczniku, załączony plik).
  Zrobić zadania 8.1-8.3/101 i przesłać rozwiązania zadań
  ( zdjęcia lub skany) na adres : dorota.plachecka2@gmail.com
  Z podpisem imienia i nazwiska oraz klasy.

26.03.2020 r.

 • Dla klasy: 1 WZA, 1WZB, 1KM

Temat: Sinus i cosinus kąta ostrego

Proszę zrobić notatkę do zeszytu z tematu : Sinus i cosinus kata ostrego ( strona 102 i 103 w podręczniku, załączony wyżej plik). 

Wszyscy uczniowie mają zrobić zadania 8.7-8.9/105, natomiast Ci którzy nie wysłali poprzedniej pracy domowej mają wysłać aktualną. Dla uczniów, którzy wysłali poprzednią prace domową aktualna jest nie obowiązkowa do wysłania.


Dla klasy:

Proszę zrobić zadania domowe 1,2,3 z pliku i przesłać rozwiązania zadań
( zdjęcia lub skany) na adres : dorota.plachecka2@gmail.com Z podpisem imienia i nazwiska oraz klasy.


31.03.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Temat : Sinus i cosinus kąta ostrego w zadaniach

Proszę zrobić notatkę z pliku sinus i cosinus kąta ostrego wraz z przykładami.

 

02.04.2020 r.

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Temat : Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego

Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego – Epodreczniki.pl

Proszę zapoznać się z powyższym tematem i zrobić notatkę do zeszytu wraz z przykładami.

 • Klasa 2KM

Temat : Równanie kwadratowe zupełne

Proszę zapoznać się z powyższym tematem i zrobić notatkę do zeszytu wraz z przykładami i pracą domową.

07.04.2020 r.

Klasy: 1WZA, 1WZB, 1KM

Temat: Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30°, 45°,60°

Proszę zapoznać się z tematem i zrobić zadanie 8.13/108 do zeszytu.

16.04.2020 r.

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Temat: Odczytywanie wartości funkcji trygonometrycznych z tablic

Proszę zrobić notatkę do zeszytu z tematu ze strony 109 oraz zadania 8.21-8.22 /112. Proszę na razie nie przesyłać prac.

 • Klasa 2KM

Temat: Wykres i własności funkcji kwadratowej y=ax

Proszę zapoznać się z tematem i zrobić zadania 13.1-13.3/177. Proszę na razie nie wysyłać prac domowych.

21.04.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Temat : Związki między funkcjami trygonometrycznymi

Proszę zrobić notatkę do zeszytu z tego tematu ( strona 113) i obejrzeć film.

23.04.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Temat : Powtórzenie wiadomości o trygonometrii.

 • Klasa 2KM

Temat : Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.

Proszę zrobić notatkę do zeszytu z tego tematu, zrobić pracę domową (13.8/182) i  obejrzeć film.

 

28.04.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Temat : Wzór i wykres funkcji liniowej.

Proszę zrobić notatkę i zadania 9.2-9.4/119.

30.04.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Witam dzisiejszy temat lekcji to : Interpretacja współczynników liczbowych we wzorze funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku i na podstawie ćwiczeń analogicznie wykonać  zadania 7 i 8/123.

 • 2KM

Witam dzisiejszy temat lekcji to :Rozwiązywanie zadań z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku i na podstawie ćwiczeń analogicznie wykonać  zadania 13.9 i 13.10/128 .

05.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Witam dzisiejszy temat lekcji to : Miejsce zerowe i znaki funkcji liniowej

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku i na podstawie ćwiczeń analogicznie wykonać  zadania 14 i 15/127 i 128

07.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Witam, dzisiejszy temat lekcji to : Miejsce zerowe i znak funkcji liniowej w zadaniach.

Proszę obejrzeć poniższy film i zrobić notatkę do zeszytu.  

 • 2KM

Witam dzisiejszy temat lekcji to: Postać kanoniczna a postać ogólna funkcji kwadratowej w zadaniach.

Przy pomocy poniższego linku proszę wykonać zadania 13.17 i 13.18 /187

12.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Witam, dzisiejszy temat lekcji to : Rozwiązywanie zadań.

Proszę wykonać zadania 9.15 i 9.16 / 130 na podstawie linku  z poprzedniego tematu.

14.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM

Witam, dzisiejszy temat lekcji to :Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej

 • 2KM

Witam, dzisiejszy temat lekcji to :Szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej z wykorzystaniem postaci kanonicznej. Proszę zapoznać się z poniższym plikiem.

Szkicowanie wykresu

19.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM 

Witam, dzisiejszy temat lekcji to: Rozwiązywanie zadań z wyznaczania wykresu funkcji liniowej.

Proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

Wykres funkcji

21.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM 

Witam, dzisiejszy temat lekcji to: Monotoniczność funkcji liniowej ( strona 122). 

Monotoniczność

Proszę zrobić ćwiczenia 8/123 oraz zadanie 9.9/126. Proszę nie wysyłać zadań domowych.

 • 2KM

Witam, dzisiejszy temat lekcji to: Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z funkcji kwadratowej.

Proszę wykonać zadania 13.11/182. Proszę nie wysyłać zadań.

 

26.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM 

Witam, dzisiejszy temat lekcji to: Monotoniczność funkcji liniowej w zadaniach

Proszę zrobić zadania 9.12 i 9.13/126 . Proszę nie wysyłać prac domowych.

28.05.2020

 • Klasa 1WZA, 1WZB, 1KM 

Temat: Proste równoległe i prostopadłe.

Witam proszę zapoznać się z materiałem na stronie 125 w podręczniku. Proszę przepisać to co wam wysłałam lub z podręcznika (125), przeanalizować przykład 8/124  i zrobić na tej podstawie zadania 9.10 i 9.11/126. Proszę nie wysyłać prac domowych.

 • 2KM

Witam, dzisiejszy temat lekcji to: Miejsce zerowe funkcji kwadratowej.

Proszę przepisać do zeszytu poniższą notatkę oraz zrobić zadania 1 i 2.Miejsce-zerowe-funkcji-kwadratowej. (1) Miejsce-zerowe-funkcji-kwadratowej. Proszę nie przesyłać prac domowych.

Skip to content