Rewaj Małgorzata

Witam  serdecznie. Przyszło nam pracować bardzo wyjątkowo, ale wszystko da się zrobić  mając chęci i oczywiście więcej wolnego czasu. Poniżej zamieszczam tematy lekcji  oraz wskazówki do samodzielnej pracy. Oczywiście nie ograniczajcie się tylko do przepisania poniższych treści ale poszukujcie i oglądajcie dzieła wcześniej poznanych wybitnych artystów. Jest teraz na to czas. Na kanałach you tube można znaleźć filmy dokumentalne dotyczące dorobku artystycznego artystów oraz filmy biograficzne.

Przypominam o konkursie plastycznym zorganizowanym przez Staszowski Ośrodek Kultury.

Temat pracy: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PAPIEŻEM WSZYSTKICH LUDZI. Pracę wykonujemy dowolną techniką za wyjątkiem pracy przestrzennej w formacie A3, chętne osoby zachęcam do kreatywności , pomysłowości, wykonajcie prace starannie, planując powierzchnię całej kartki. Konkurs nie został odwołany, może się zmienić termin dostarczania prac ale o tym będę was informować.

23.03 – 27.03  2020    Temat: Pop-art – sztuka współczesna.

Rozdział w podręczniku zatytułowany: ”Pop-art w różnych dziedzinach sztuki”

1.Pop-art-geneza i definicja- przeczytaj tekst i wykonaj notatkę

2.Kolaż i rysunek w sztuce -przeczytaj tekst i wykonaj notatkę 

3.Grafika użytkowa- przeczytaj tekst i wykonaj notatkę

4.Malarstwo pop-artu -przeczytaj tekst i wykonaj notatkę

5.Rzeźba- przeczytaj tekst i wykonaj notatkę

6.Pop-design -przeczytaj tekst i wykonaj notatkę.

UWAGA: W związku z kłopotami technicznymi nie została umieszczona praca domowa związana z tematem. Proszę zatem o przygotowanie projektu wybranego przez siebie przedmiotu codziennego użytku nawiązującego do sztuki pop-desingu. Pracę proszę wykonać w kolorze w formacie A4 , planując całą powierzchnie kartki. Należy ją podpisać w prawym dolnym rogu i przesłać zdjęcie lub skan na mój adres mailowy: zsplastyka@gmail.com. Praca będzie oceniana, proszę o wyraźne napisanie swojego nazwiska i klasy. Dziękuję. 

30.03 – 3.04 2020     Temat: Twórczość Andy Warhola.

Zapoznaj się z biografią artysty.Obejrzyj uważnie jego dzieła.

Praca domowa: Wypowiedz się w formie pisemnej ( notatka w zeszycie) jakie masz spostrzeżenia, emocje i opinię na temat dzieł artysty. ( 20 zdań)

Życzę powodzenia.

Poniżej zamieszczam dokument z biografią artysty i reprodukcjami jego dzieł. Więcej informacji znajdziesz w ogólnodostępnych źródłach (wikipedia)

Andy Warhol

 

6.04 – 10.04 202    Temat lekcji: Wielkanoc w sztuce.

 1. Sztuka sakralna
 2. Sztuka ludowa.
 3. Wielkanoc widziana oczami artystów.
 4. Ozdoby wielkanocne, pisanki, potrawy- charakterystyczne elementy regionów w Polsce.

Praca domowa:

Zapoznaj się z definicją folkloru która dotyczy różnych regionów naszego kraju.

 Wydrukuj, wytnij i wklej do zeszytu poniższą mapę. Wybierz jeden z regionów            i opisz jakie tradycje i obrzędy wielkanocne są charakterystyczne i wyjątkowe.   Możesz również umieścić kolorowe zdjęcie związane z wybranym przez ciebie regionem.

Folklor regionalny na terach dzisiejszej Polski zaczął rozwijać się w XIX wieku,        w okresie rozbiorowym. Wiele czynników wpływało na folklor danego regionu, począwszy od wpływu innych ludów, przez zamożność miejscowej ludności, aż po uwarunkowania geograficzne, które nie jednokrotnie oddzielały ludność danego obszaru od obszarów sąsiednich. Folklor regionalny składa się z wielu elementów, do których należy zaliczyć, stroje ludowesztukę ludowątańce i muzykę oraz miejscowe święta i obrzędy. Do dziś w Polsce zachowały się obszary gdzie miejscowy folklor ludowy jest podtrzymywany i kultywowany, są to miedzy innymi Kaszuby, Kurpie, Podhale, Śląsk i dawne Księstwo Łowickie oraz wiele innych regionów Polski. 

Szczegółową mapę jako podpowiedź macie zamieszczoną w dokumencie.

Tam znajdziecie także omówiony temat lekcji.  Zapraszam. 

Wielkanoc lekcja

 13.04 – 17.04 .2020       Temat :Konceptualizm , asamblaż , instalacje . Nowe spojrzenie na sztukę. 

Na podstawie tekstu z podręcznika oraz słowniczka ( podręcznik), krótko scharakteryzuj te nurty sztuki współczesnej. Obejrzyj uważnie dzieła. 

20.04 – 24.04 .2020  Temat : Twórczość Roberta Rauschenberga. 

Zapoznaj się z biografią artysty,obejrzyj najważniejsze dzieła. wyjaśnij w formie notatki co oznacza w sztuce termin junk art. Rozejrzyj się wokół siebie, pomyśl i podaj kilka przykładów. 

Robert Rauschenberg

Praca domowa: Wypowiedz się w formie notatki na temat : Jak sztuka współczesna wpływa na nasze życie, w jakich sytuacjach mamy z nią do czynienia .( 20-30 zdań). Wypowiedź prześlij na maila, pamiętaj aby na pracy wpisać temat, wpisać imię i nazwisko i klasę. Czas na wykonanie pracy do 27.04.2020

Przypominam że także do 27 kwietnia proszę przesłać pracę  domową związaną z tematem pop-designu( projekt sztuki użytkowej).

UWAGA: KONKURS PLASTYCZNY ZOSTAJE PRZEŁOŻONY NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY.

27.04 – 30.04.2020  Temat :  Władysław Hasior – polski pionier asamblażu. 

 1. Europejski ,, Rouschenberg”.
 2. Sztuka pięciu żywiołów.
 3. Drut,mydło i potłuczone lusterko.
 4. Figury archetypiczne.
 5. Pomniki.
 6. Sztandary.
 7. Portrety gwiazd i  kolekcje widoków.  

Praca domowa: Przeczytaj uważnie tekst w zamieszczonym poniżej dokumencie o życiu i twórczości Władysława Hasiora. To bardzo ceniony artysta. Do każdego punktu tematu ,wypisz najważniejsze dzieła artysty. 

Przypominam wszystkim osobom,które nie oddały jeszcze prac(1. rysunek, 2 wypowiedź pisemna) że mogą je przesłać do 30 kwietnia. Jest to termin ostateczny.Brak pracy jest równoznaczny z oceną niedostateczną.

Władysław Hasior

4.05.2020-8.05.2020 Temat: Twórca instalacji- Christo. Współpraca z Jeanne-Claude. 

 1. Wykorzystanie tkaniny,lin,beczek itp do tworzenia dzieł. 
 2. Wizualizacje.
 3. Najsłynniejsze dzieła.  – wypisz je do zeszytu.                                                                                                                           CHRISTO I JEANNE – CLAUDE

Praca domowa:

Zapoznaj się z  treścią dokumentu. Obejrzyj spektakularne, najważniejsze dzieła artysty. Przeczytaj artykuł w którym mowa o wystawie dzieł Christo w Polsce.

Przygotuj pisemną , krótką wypowiedź , dlaczego mówi się że Christo ,, opakowuje przestrzeń”. ( wypowiedź około 20 zdań ). Wyraź także swoją opinię  czy dzieła podobają się widzowi. A Tobie ?

11.05.2020-15.05.2020 Temat: Jak interpretować dzieło sztuki?

Dziś zajmiemy się interpretacją dzieła sztuki. Każdy z nas spostrzega i rozumie ją indywidualnie. Każdy ma rację  ponieważ w ten sposób wyraża swoje emocje. Świetnie. Ale drodzy uczniowie, mając już pewien zasób wiedzy na temat sztuki i jej znaczenia w naszym życiu wypada właściwie się posługiwać terminologią opisując wybrane dzieło sztuki. Zapiszcie temat i punkty według których będzie wam łatwiej dokonań analizy dzieła. 

1.Czym jest sztuka. 

2.Inne spojrzenie na interpretację sztuki.

3.Co bierzemy pod uwagę analizując dzieło.

4.Co autor miał na myśli – czy musimy to wiedzieć?

5.Rozumienie sztuki.

6.Interpretacja.

Poniżej załączam dokument w którym znajdziecie bardzo ciekawy artykuł który może wam posłużyć do właściwej interpretacji dzieła.Znajdziecie też ściągę do właściwej analizy.Korzystajcie także z podręcznika.

Interpretacja dziełą sztuki

Praca domowa: 

Z rozdziału w podręczniku  5- Pop-art lub 6-Konceptualizm ,dokonaj analizy dzieła ( znajduje się na końcu każdego rozdziału)uwzględniając wskazówki zawarte w artykule i potem uzupełnij tabelę. Tabela znajduję się w dokumencie.

18.05.2020-22.05.2020 Temat: Sztuka w przestrzeni publicznej – dekoracja czy kicz.

1 Przestrzeń publiczna to miejsca w których przebywamy wszyscy, korzystamy z niej i możemy decydować o tym jak wygląda. Na niektóre działania należy mieć zgodę władz lokalnych bo mogą zmieniać  nasze otoczenie i decydować o jego estetyce. 

2.Różnorodność dzieł sztuki w przestrzeni ulicznej: rzeźby w brązie, kamieniu, stali, gumy, plastiku, asamblaże, instalacje. 

3.Mural – dekoracja, przesłanie czy kicz.

4. Graffiti- dekoratorzy ścian.

Praca domowa: Przeczytaj rozdział w książce zatytułowany,, Sztuka publiczna”, – oraz  treści dotyczące dwóch nurtów: muralu i graffiti. Zastanów się i odpowiedz na pytanie. : Co autorzy dzieł wielkoformatowych: murali czy graffiti ,chcą przekazać społeczeństwu? Przygotuj własną wypowiedź. 

Uwaga: przypominam wszystkim osobom, które jeszcze nie oddały do oceny prac o jak najszybsze ich nadesłanie. Jedna dotyczyła wypowiedzi pisemnej a druga to praca plastyczna. 

25.05.2020-29.05.2020 Temat:  Sztuka ulicy i sztuka ziemi – walka o odbiorcę. 

 1. Street art to –                                                                                                                                                      (scharakteryzuje krótko ten nurt na podstawie tekstu z podręcznika)
 2. Land art to –                                                                                                                                                                                    (scharakteryzuje krótko ten nurt na podstawie tekstu z podręcznika)    
 3. Banksy – kontrowersyjny ,, grafficiarz”.                                                                                                                                                  Przeczytaj uważnie   dokument dotyczący Banksa – artysty który swoimi dziełami porusza serca i umysły wszystkich. To nieprawdopodobnie ciekawy, zdolny i tajemniczy artysta a jednocześnie jeden z najdroższych twórców. Polecam. Ostatnie zdjęcie jego graffiti dotyczy koronawirusa- ,,wrażliwiec” na problemy społeczne.       
 4.     Polecam !!!. BANKSY

 

1.06.2020-5.06.2020 Temat : Rola mediów w propagowaniu sztuki.

 1. Media jako środki wyrazu artystycznego.           
 2.     –   Media :                                                                                                                                                                                         
 3.  a) tradycyjne : rysunek                                                                                                                                                                                    b) malarstwo                                                                                                                                                                                                     –  Nowe media                                                                                                                                                                                                        – Multimedia
 4. Cechy sztuki nowych mediów  : – odbiór za pomocą zmysłów                                                                                                                  otwartość na odbiorcę                                                                                                                                                                                        -dostępność                                                                                                                                                                                                     – multimedialność                                                                                                                                                                                            – wielokrotność odtwarzania                                                                                                                                                                               – interaktywność                                                                                                                                                                                           – niematerialność                                                                                                                                                                                                -personalizacja przekazu                                                                                                                                                                                -cyfrowa platforma komunikacji                                                                                                                                                                     -wielu artystów, twórców 
 5. Nowe techniki i narzędzia – podział                                                                                                                                                       Grafika komputerowa  : grafika rastrowa,grafika wektorowa          lub inaczej:                                                                                                                              grafika dwuwymiarowa-2D i trójwymiarowa -3D-
 6. Media-art  – krótko scharakteryzuj na podstawie tekstu .    
 7. New -art – sztuka w internecie – krótko scharakteryzuj na podstawie tekstu .

   Sound-art – sztuka dźwiękiem –  krótko scharakteryzuj na podstawie tekstu .                                                           UWAGA:Od 1 czerwca ,przez cały tydzień, odbywają się konsultacje dla uczniów.  Jeśli ktoś nie wykonał prac domowych to ma okazję je przynieść do oceny . Spotkanie odbywa się indywidualnie w pokoju 10 C lub 11 C.   

15.06.2020-19.06.2020 Temat:  Twórczość Billa Viola- video-art.,media-art.,net-art. 

 1. Wideo -art – wykorzystanie kamery w tworzeniu sztuki.
 2. Computer – art – sztuka komputerowa – wirtualna.
 3. Net-art – sztuka dźwięku.
 4. Sztuka interaktywna – wykorzystanie technologii komputerowej.
 5. Twórczość Billa Viola. 

Przeczytaj podrozdziały w podręczniku charakteryzujące wybrane nurty sztuki współczesnej. Zapoznaj się także z biografią Billa Violi.  Nurty te powinny być interesujące dla Was ponieważ artyści wykorzystują współczesną technikę do tworzenia. Jednocześnie sztuka współczesna daleko odbiega od malarstwa dawnych epok, uporządkowanego , ładnego, estetycznego.  Dlaczego sztuka współczesna jest czasem tak krytycznie odbierana przez widza-odbiorcę ?

Poniżej zamieszczam dokument z biografią artysty i fotografiami wybranych dzieł. Na you-tube dostępne są także filmy dotyczące twórczości tego artysty. 

Bill Viola

Praca domowa:Napisz krótką wypowiedź : Dlaczego współcześni artyści eksperymentując, tworzą dzieła i wykorzystują światło, dźwięk czy muzykę. Jakie chcą wzbudzić emocje u widza. 

22.06.2020-26.06.2020 Temat:Najważniejsze ośrodki sztuki w Polsce. Środowisko artystyczne.

 1. Artyści w Krakowie.                                                                                                                                                                                          – Muzeum Narodowe                                                                                                                                                                                        – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka                                                                                                                – Bunkier Sztuki -galeria sztuki współczesnej
 2. Artyści w Gdańsku                                                                                                                                                                                              – Instytut Sztuki Wyspa                                                                                                                                                                                      – Kolonia Artystów                                                                                                                                                                                            – Centrum Sztuki Współczesnej Łażnia 
 3. Artyści w Warszawie. ……….

Praca domowa: Zapoznaj się z treścią działu dotyczącego najważniejszych ośrodków kulturalnych w naszym kraju . Wypisz najważniejsze galeria i muzea w Warszawie – punkt 3. 

Przygotowując te pracę domową wzbogacisz  swoją wiedzę na temat miejsc które warto odwiedzić w czasie wakacji. Będzie to dobry pretekst do zorganizowania rodzinnej wycieczki. 

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami , życzę spokojnego i zdrowego wypoczynku, pamiętając o zachowaniu podstawowych zasad związanych z epidemią koronawirusa. Odwiedzając muzea też obowiązują nas te zasady. Życzę wszystkiego dobrego i szczęśliwego powrotu do szkoły. Obyśmy się spotkali znów 1 września.

Do zobaczenia!!!!

                                                                             

Skip to content