Startujemy z rekrutacją

Rozpoczął się nabór do projektu „Dziś uczeń – jutro student”.  Ze wsparcia skorzysta ponad 9 tys. świętokrzyskich uczniów szkół średnich m.in. uczniowie szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Staszowski, w trakcie realizacji projektu.

Zawarta dn. 31 lipca br. umowa przewiduje ponad 55 mln zł unijnego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Partnerem Wiodącym projektu jest Politechnika Świętokrzyska, która będzie realizować poszczególne zadania w Partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Starostwami powiatowymi również ze Starostwem Powiatowym w Staszowie.

Dla młodzieży, uczestniczącej w projekcie zaplanowano m.in. warsztaty z niestandardowego doradztwa zawodowego, zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych (m. in. laboratoria, warsztaty, wykłady), ponadto zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia) oraz z języka angielskiego specjalistycznego, a także warsztaty z efektywnego uczenia.
Szczegółowy opis zadań oraz Regulamin projektu jest już dostępny na stronie.

Skip to content