Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Staszicówce

W dniu 16 listopada br. odbył się Webinar na temat “Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy” w którym udział wzięli uczniowie klas III BS I. Celem webinarium było zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który dotyczy zarówno dorosłych uczących się i rozwijających swoje kompetencje przez całe życie, jak również młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie dowiedzieli się, jak korzystać z zasobów ZSK, aby świadomie zaplanować swoją karierę zawodową i rozsądnie podejmować decyzje zawodowe. Spotkanie on – line poprowadziły: p. Anna Zuszek i Anna Fiedorczuk – Eksperci ds. współpracy ze środowiskami branżowymi z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Stachura

Skip to content