Światowy tydzień przedsiębiorczości w ,,Staszicówce”.

W ramach tygodnia przedsiębiorczości pracownicy banku Pekao w Staszowie zaznajamiali młodzież
Zespołu Szkół z funkcjonowaniem systemu finansowego w Polsce.
W wydarzeniu udział wzięły klasy 3LO, 2Ts, 2Tb, 2Tp, 2Teo, 2tsm, 3Tos, 1wz.

Skip to content