“Tak, jak gdyby Nas nigdy nie było. Zagłada Żydów w ramach niemieckiej Aktion Reinchardt”- wystawa i lekcje projektowe

W dniu 28 kwietnia 2022r.  w Kielcach miała miejsce konferencja historyczno – dydaktyczna dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Warsztaty dla nauczycieli oraz nowoczesne materiały do szkół są  bardzo ważnym elementem projektu.

W 80-tą rocznicę  Aktion “Reinchardt” (1942-43) niemieckiej operacji wymordowania Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa na terenie Zespołu Szkół została przygotowana wystawa historyczna. Oparła się ona na materiałach przygotowanych przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i Muzeum Getta Warszawskiego. Plansze tematyczne zostały zaprezentowane na holu szkoły.

W dniu 23 maja 2022 dwie klasy: III a LO i III b LO zapoznały się z wystawą, następnie wzięły udział w lekcji projektowej nt temat prowadzonej prze panią Edytę Utnik. Na ilustrację zagadnienia posłużył film edukacyjny i prezentacja. W broszurach można było znaleźć dodatkowe informacje, na podstawie których uczniowie rozwiązywali pytania testowe.

Pojęcie Aktion “Reinhardt” nie występuje w zapisie podstawy programowej, więc była to okazja do poszerzenia wiedzy historycznej przez młodzież naszej szkoły.

Skip to content