W hołdzie bohaterom II wojny światowej

W hołdzie bohaterom II wojny światowej – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku atakiem wojsk III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii – II wojna światowa. 17 września 1939 roku  z kolei wojska sowieckie przekroczyły granice Polski, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow. Rozpoczęło się 6 tragicznych lat dla Europy i świata. Wojna pochłonęła mnóstwo ofiar i spowodowała ogromne straty materialne.

W tym roku dla upamiętnienia bohaterskiej postawy ówczesnych Polaków odbywały się różne uroczystości. Oczywiście na nich nie mogło zabraknąć uczniów i nauczycieli Staszicówki.

13 września z inicjatywy wicedyrektora Zespołu Szkół dr Sławomira Maja zorganizowano „Marsz Pamięci Artura Radziwiłła i jego towarzyszy z II Pułku Piechoty Legionów”. W wydarzeniu oprócz naszych uczniów wzięli udział także uczniowie niemalże wszystkich szkół z terenu powiatu, przedstawiciele społeczności lokalnej, a przede wszystkim potomkowie porucznika Artura Radziwiłła, rozproszeni na co dzień po całym świecie. Trasa rajdu prowadziła ze Staszowa do Sichowa Dużego, gdzie piechurzy zostali poczęstowani grochówką i pieczonymi kiełbaskami. Z Sichowa wszyscy udali się pod pomnik Artura Radziwiłła w Rytwianach, a następnie do  pokamedulskiego klasztoru – miejsca wiecznego spoczynku bohatera.

4 października w przeddzień rocznicy zakończenia wojny obronnej na auli Zespołu Szkół odbyło się niezwykłe spotkanie z historią. Występ był całkiem inny, od tych, które mieliśmy  okazję oglądać dotychczas –  odbywał się w niewielkim gronie, a występujący nie pojawili się na scenie, lecz wśród widowni. Stworzona w ten sposób kameralna atmosfera spotkania pozwoliła jego uczestnikom w pełni wczuć się w klimat tamtych dni. O wojnie i jej konsekwencjach  opowiedziano  nie tylko za pomocą historycznej relacji, ale także wierszy i  piosenek.  W czasie przedstawienia można było też obejrzeć archiwalne filmy historyczne i zdjęcia przedstawiające Staszów i jego okolice z czasów II wojny światowej.  W podsumowaniu młodzież zaakcentowała, że musimy pamiętać o tamtych wydarzeniach, by nie dopuścić, aby kiedykolwiek one powtórzyły się. Spotkanie zakończyło się  zamanifestowaniem polskości
i patriotyzmu poprzez wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

11 października  z kolei młodzież naszej szkoły należąca do drużyny harcerskiej udała się na bieg harcerski „Partyzanckimi Duktami”. Harcerze ze Staszicówki zapoznali się z historią uroczyska Czerwony Krzyż, wędrując po lasach staszowskich dotarli też do miejsca kaźni, gdzie zginęło wiele osób polskiego i żydowskiego pochodzenia. Największe emocje w pamięci uczestników budził fakt wymordowania całego wesela w tym lesie. Miejsce to jest szczególnie bliskie sercu mieszkającej tu ludności – przypomina bowiem, że o najważniejsze wartości trzeba zawalczyć w swoim życiu. Pokazuje także, do czego człowiek jest zdolny, jeżeli należycie nie ukształtuje swojego człowieczeństwa. Młodzież zakończyła swoją wędrówkę wspólnym ogniskiem  i śpiewem pieśni patriotycznych.

Uroczystości te pokazały współczesnej młodzieży, że dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową lekcją historii, ale i przestrogą. Musimy pamiętać
o bohaterach, dzięki którym żyjemy teraz w wolnej ojczyźnie. Ich niezłomna i bohaterska  postawa powinna być dla współczesnych drogowskazem w nauce, pracy i życiu.

Skip to content