Get Adobe Flash player

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie
zapraszają uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych … CZYTAJ DALEJ

Poniżej zamieszczone są odnośniki do podręczników dla poszczególnych typów szkół:

liceum ogólnokształcące – profil humanistyczny

liceum ogólnokształcące – profil usportowiony

Technik budownictwa

Technik informatyk

Technik mechatronik

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE)

Technik pojazdów samochodowych

Szkoła branżowa I stopnia (DAWNIEJ SZKOŁA ZAWODOWA)