XVIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii

   W dniu 28 lutego 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w wycieczce przedmiotowej na XIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz XVIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii. Głównym elem tego rodzaju targów jest zapoznanie ze sposobami pozyskiwania nergii ze źródeł odnawialnych przy użyciu: wiatru, słońca i wody, ale także przedstawienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii.

     Zakres branżowy Targów ENEX obejmował między innymi biogaz, biopaliwa stałe (biomasa), energię słoneczną, wodną i wiatrową. ENEX Nowa Energia to również miejsce prezentacji biopaliw płynnych oraz pojazdów na biopaliwo.  Wśród stoisk targowych można było spotkać najnowszej generacji panele fotowoltaiczne,  solary, pompy ciepła, samochody elektryczne czy sprzęt rozwijający infrastrukturę drogową e-mobilty.

     Uczniowie  „Staszicówki” zachęcają,  do takich wyjazdów po wiedzę, gdyż na tragach można dowiedzieć się wiele na temat najnowszych technologii pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej opartych na odnawialnych źródłach energii.

Pamiątkowe zdjęcia potwierdzają duże zainteresowanie uczniów tego rodzaju tematyką.

Tekst Mirosław Ramos, zdjęcia uczniowie „Staszicówki”

Skip to content