XXIX KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE, RATOWNICTWIE I OBRONIE CYWILNEJ

– Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora organizuje XXIX edycję konkursu. 

– Z etapu szkolnego zostanie wyłonione 2 osoby reprezentujące naszą szkołę na
etapie wojewódzkim w Kielcach. 

– wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW: czkw.kielce.uw.gov.pl w zakładce „Aktualności i komunikaty” podstrona „Konkursy”

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie proszone są o zgłaszanie się do pana Mariusz Siłki, sala 12 C do 08.11.22, do godz. 10.45.

Skip to content