XXVIII Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty organizuje XXVIII edycję „Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

Celem konkursu jest pokazanie, iż temat podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności jest ważnym przedsięwzięciem w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Konkurs jest rozgrywany w dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

Szczegółowe informacje:
https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/aktualnosci-i-komunikat/konkursy/konkurs-wiedzy/20262,XXVIII-edycji-Konkursu-Wiedzy-o-Bezpieczenstwie-Ratownictwie-i-Obronie-Cywilnej.html

NAGRODY
1. Dla uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą w finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne
nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.
2. Fundatorem nagród jest Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej.

Uczniowie naszej szkoły w poprzednich edycjach odnosili już duże sukcesy. Byli zadowoleni z formy konkursu i otrzymanych nagród. Mamy nadzieję, że w tym roku znajdą się wśród Was naśladowcy.  Zgłoszenia do konkursu do dnia 3 listopada przyjmuje Pan Mariusza Siłka  osobiście lub za pośrednictwem e-dziennika. 

Skip to content