Get Adobe Flash player

ZASADY NABORU. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

  1. Do przyjęcia wychowanka do internatu wymagane jest złożenie kwestionariusza wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów w sekretariacie Zespołu Szkół lub bezpośrednio w internacie.
  2. Meldunek na  określony czas (nauka w szkole lub inne uwarunkowania).
  3. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu internatu, porządku dnia oraz innych zasad funkcjonowania w grupie.
  4. Wszystkie zobowiązania finansowe wobec internatu (za wyżywienie i zakwaterowanie) wychowanek lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie są zobligowani regulować do 5 dnia  każdego miesiąca w kasie w księgowości ZS lub przelewem.
  5. Przed odejściem z internatu wychowanek jest zobowiązany do rozliczenia się z powierzonych sprzętów, kluczy, itp. oraz uregulowanych należności finansowych.

Młodzież  przebywa w internacie od godziny 17.00 w niedzielę  do 16.00  w piątek. Opłaty za pobyt w internacie składają się z dwóch części:

  • wyżywienie
  • opłata stała

Wyżywienie w internacie obejmuje trzy posiłki (śniadanie, obiad i kolację), Jest to tylko koszt surowców, a opłata stała jest symboliczna.

W czasie pobytu dziecka  w internacie rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny na naukę poza miejscem zamieszkania.

Rada Wychowawców Internatu

Kierownik : mgr  Ewa Maj

Wychowawcy :

mgr Ewa Górska

mgr  Renata Jaworska

mgr Agata Mazur -Dąbrowski

mgr Małgorzata Witaszek

mgr  Magdalena Wołowiec

mgr Grzegorz Poniewierski

mgr Wojciech Piwowar

mgr Dorota Miklaś