Bartłomiej Raczyński – finalistą 10. Olimpiady Wiedzy o Mediach

try

Bartłomiej Raczyński z  kl. V Top po raz kolejny już udowodnił, że jest wszechstronnie  uzdolnionym, a przede wszystkim wyjątkowo pracowitym i ambitnym uczniem–  23 marca 2024 r. zdobył tytuł Finalisty 10. edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.

 Olimpiada ta jest bardzo prestiżowym konkursem, którego zadaniem jest przede wszystkim promocja edukacji  medialnej oraz umiejętności świadomego i krytycznego odbioru treści publikowanych w mediach.Zachęca także do  współuczestnictwa w komunikacji społecznej oraz do doskonalenia umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen przekazów medialnych.

Bartek jest młodą osobą o szerokich zainteresowaniach. Fascynuje go postęp technologiczny, lubi zgłębiać tajniki nauki i śledzić przemiany cywilizacyjne, dlatego przystępując do konkursu, napisał esej na temat: TikTok – pożeracz czasu, czy skarbnica wiedzy? Szanse i zagrożenia w korzystaniu z TikToka. W swojej pracy udowodnił, że TikTok jest lustrzanym odbiciem współczesnej kultury cyfrowej, balansującej na granicy między produktywnością a prokrastynacją. Zwrócił uwagę na to, że używany świadomie i krytycznie, ma potencjał być wartościowym narzędziem do nauki, ale może się stać także zjawiskiem,  które ją utrudni. Jego wywód przekonał komisję konkursową, a tym samym Bartek zakwalifikował się do etapu okręgowego olimpiady.

Kolejne etapy konkursu sprawdzały już wiedzę uczestników na temat struktury i zasad działania systemu medialnego, środków, formi modeli komunikowania, regulacji prawnych i polityki medialnej w Polsce po 1989 r., rodzajów agencji informacyjnych i prasy na świecie, gatunków dziennikarskich, języka we współczesnych mediach czy dziennikarstwa obywatelskiego. Wymagania stawiane uczestnikom tych zawodów są więc bardzo rozległe- zaznacza Anna Banaś, opiekun merytoryczny ucznia. Aby dotrzeć na szczyt należało nie tylko przeanalizować przepisy prawa i  zapoznać się z historią mediów, ale przede wszystkim na bieżąco śledzić to, co „dzieje się w mediach”. Przygotowywanie się do tej olimpiady wymagało więc dużego zaangażowania, ale stało się też dla Bartka okazją do samorozwoju i poszerzenia  horyzontów- dodaje nauczycielka.

W finale konkursu rywalizowało 160 uczniów z całej Polski- Już samo znalezienie się w tej grupie jest dla mnie dużym wyróżnieniem, a dodatkowo zdobycie tytułu finalisty i 70. lokata na ogólnopolskiej liście dają poczucie satysfakcji- przyznaje Bartek. Spotkanie  w murach Uniwersytetu Warszawskiego z legendami ze świata mediów: Katarzyną Kolendą –Zaleską, Renatą Kim, Bartoszem Węglarczykiem czy Pawłem Płuską przebiegło w wyjątkowo przyjaznej atmosferze, można było nie tylko wysłuchać ich wystąpień, ale też zadać pytanie i wyrazić swoje poglądy.Zwiedzanie Sejmu i spacer po warszawskiej starówce – choć w deszczu- to atrakcje, które też z pewnością na trwałe pozostaną w jego pamięci – przyznaje p. Mariusz Siłka, który towarzyszył Bartkowi w czasie pobytu w Warszawie.

Sukces Bartka jestdowodem na to, że warto podejmować różne wyzwania i konsekwentnie je realizować. Serdecznie gratulujemy Bartkowi Raczyńskiemu i życzymy kolejnych osiągnięć.

Autor tekstu: Anna Banaś
Autor zdjęć: Mariusz Siłka


Skip to content