Gratulacje dla stypendystów ze „Staszicówki”

W środę 6 lutego br., w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Stypendia wręczyli: świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka oraz pełnomocnik wojewody świętokrzyskiego Wiktor Kowalski, którzy pogratulowali wszystkim uczniom doskonałych wyników w nauce.

Wręczenie stypendiów ( 4 od prawej Tomasz Złotnik, obok Ada Banasiewicz)

Wśród laureatów  znaleźli się także nasi uczniowie: Ada Banasiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica oraz Tomasz Złotnik z Technikum Zespołu Szkół.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, pedagodzy oraz rodzice nagrodzonych uczniów. Starostwo Powiatowe w Staszowie reprezentował wicestarosta Leszek Guzal oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał, którzy gratulując uczniom dotychczasowych wyników, życzyli dalszych sukcesów w nauce.   

Życzymy dalszych sukcesów. Gratulacje!!!

Skip to content