Uczniowie “Staszicówki” w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

W dniu 14 listopada 2018 r. uczniowie „Staszicówki” wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce. Wycieczka związana była z 100 Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji o misjach zagranicznych

W Sali odpraw im. gen. broni Tadeusza Buka uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i warunkami, które kandydat musi spełnić, aby zostać żołnierzem OTK.

Nauczyciel Zespołu Szkół pan Mirosław Ramos podziękował za profesjonalne przyjęcie grupy naszych uczniów

    W Sali tradycji szef Sekcji Wychowawczej Centrum Pan major Andrzej Szostak zapoznał uczniów z problematyką cywilnych i wojskowych misji zagranicznych, w których brali udział dziennikarze i żołnierzy szkoleni w kieleckim Centrum. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli dostępne w gablotach pamiątki i eksponaty z różnych misji.

Pamiątkowe zdjęcie na tle wojskowego śmigłowca

    Na jednym z placów uczniowie naszej Szkoły mogli zapoznać się z wyposażeniem jednostki, tzn. bronią strzelecką piechoty oraz pojazdami bojowymi i rozminowania, które są wykorzystywane w trakcie trwania misji wojskowych.

Prezentacja broni zrobiła duże wrażenie na uczniach

    Pamiątkowe zdjęcia potwierdzają duże zainteresowanie uczniów tego rodzaju tematyką.

Tekst Mirosław Ramos, zdjęcia uczniowie „Staszicówki”

Skip to content