Języki obce nie są nam obce!

Zapraszamy wszystkich Uczniów Zespołu Szkół do wzięcia udziału w konkursie językowym

„Języki obce nie są nam obce!”.
Uczniowie będą konkurować w dwóch kategoriach:  
I kategoria-Uczniowie Technikum i LO,
II kategoria-Uczniowie Szkoły Branżowej.

Zadaniem uczniów jest przygotowanie dialogu w wybranym języku obcym (angielskim, niemiecki lub rosyjskim)w formie video, w  drużynach  dwuosobowych. Może to być: scenka sytuacyjna np. wizyta w warsztacie  samochodowym, agencji reklamowej,  banku, rozmowa telefoniczna, lub w innych miejscach użyteczności publicznej

Dialog ma  trwać od 1-3 minut i przedstawiać minimum 10-15 wyrażeń związanych z danym środowiskiem pracy/zawodem.W  filmie edukacyjnym będzie oceniany przede wszystkim pomysł i jego realizacja.   Kryteriami oceny prac konkursowych  będą: ilość i różnorodność wykorzystanego słownictwa branżowego, stopień posługiwania się językiem, poprawność językowa, długość filmu, oryginalność i pomysłowość. Za każde kryterium uczniowie mogą uzyskać po 3 punkty.

Nagrodami dla wszystkich uczniów, którzy spełnią założenia konkursu będą cząstkowe oceny celujące z  języka obcego zawodowego oraz języka w którym zrealizowany będzie dialog. Dwa najlepsze filmy z każdej kategorii (z największą ilością punktów), zostaną wyróżnione i opublikowane na stronie i fanpag’u szkoły. 

Prace w wersji elektronicznej (najlepiej na pendrivie), oznaczone nazwiskami uczestników oraz tytułem należy dostarczyć do organizatora – sala 12 D, 
do 12 kwietnia 2024 r.

Wyłonienie laureatów najlepszego filmu odbędzie się 18 kwietnia 2024 r.

Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie

internetowej ZS – zsstaszow.pl

W przypadku Pytań prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Bartłomiejczuk, Beatą Bryłą lub Katarzyną Pierścińską.

Skip to content