Językowe potyczki w Staszicówce

21 lutego każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku szkolnym ta data przypadła na czas ferii, ale zaraz po ich zakończeniu wszyscy uczniowie naszej szkoły przystąpili do quizów online „Potyczki z polszczyzną”, dzięki którym powtórzyli i poszerzyli wiadomości z zakresu frazeologii, gramatyki, ortografii. Te niecodzienne zajęcia dostarczyły nie tylko dobrej zabawy, rozbudziły ducha rywalizacji, ale przede wszystkim pozwoliły budować świadomość językową.

Społeczność szkolna Staszicówki może także poznać autorów lektur szkolnych dzięki cyklowi prezentacji poświęconych polskim noblistom – Wisławie Szymborskiej, Oldze Tokarczuk, Henrykowi Sienkiewiczowi oraz Władysławowi S. Reymontowi.

To nie koniec spotkań z polszczyzną. Przed nami jeszcze audycje o tematyce poprawnościowej, które będziemy mieli okazję wysłuchać dzięki Radiu Staszicówka.

Warto wspomnieć, że w dniach 11- 16 marca 2024r. Instytut Literaturoznawstwa  i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, główny organizator XXXII Tygodnia Kultury Języka Polskiego, zaprasza do skorzystania z licznych propozycji przygotowanych z tej okazji przez kilkanaście kieleckich instytucji. Szczegółowy program spotkań:

XXXII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA

Poloniści polecają

wszystkim zainteresowanym polszczyzną, cykl ciekawych wykładów przygotowanych przez prof. J. Bralczyka i prof. Jana Miodka!!!

linki do audycji

prof. Bralczyk:

https://www.youtube.com/watch?v=jcwxFZiU_F8&pp=ygVPUHJvZi4gQnJhbGN6eWsgIzM6IFPFgm93YW1pIGvFgmFtYcSHIG1vxbxlbXksIGFsZSBjenkgbW_FvGVteSBrxYJhbWHEhyBnxYJvc2VtPw%3D%3D

prof. Miodek

Skip to content