Już niedługo skończę szkołę……. – warsztaty z doradcą zawodowym.

W środę 6 marca br. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach działalności Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Staszowie. Wzięli w nim udział chłopcy z klas zawodowych. Mogli zapoznać się z ofertami na rynku pracy, dalszymi krokami rozwoju edukacyjnego. Najwięcej uwagi poświęcono na procedury związane z założeniem własnej działalności.

Kolejny dzień, czyli 28 lutego 2019 r. to spotkanie warsztatowe zorganizowane dla uczniów klasy III LO ZS w Staszowie o profilu usportowionym. Warsztaty dotyczące wyboru odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia, wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów, wykład oraz konsultacje indywidualne przeprowadzili doradcy zawodowi i psycholodzy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Skip to content