Kolejny sukces naszej uczennicy Karoliny Cebuli

31 marca 2023 r. odbył się Finał 3 edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Corocznym organizatorem wydarzenia jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Karolina Cebula znalazła się wśród 36 osób III etapu Olimpiady wyłonionych spośród 3500 uczniów z całej Polski. Nasza uczennica wykazała się ogromną wiedzą z zakresu prawa karnego, cywilnego, postępowania administracyjnego oraz wspaniale przygotowaną mową końcową.

Karolina otrzymała tytuł finalisty oraz indeks na kierunek Prawo w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Szczególne podziękowania uczestnikom oraz ich nauczycielom przekazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski oraz Rektor – Komendant SWWS dr Michał Sopiński.

Karolina, jesteś wspaniała! Gratulujemy Ci z całego serca.

Wioletta Hatak

Skip to content