Konkurs literacki – Stefan Żeromski

ZeromskiSZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY NA TEMAT „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ STEFANA ŻEROMSKIEGO „

 

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego
 • wyzwalanie twórczej aktywności młodzieży;
 • doskonalenie umiejętności interpretacji utworu literackiego;
 • rozwijanie przeżyć estetycznych;
 • pogłębianie wrażliwości plastycznej.

 

 1. Charakterystyka zadań konkursowych i warunki uczestnictwa:

–  Konkurs na najlepszy esej inspirowany twórczością Stefana    Żeromskiego (  temat do wyboru ):

 1. Bohaterowie Żeromskiego jako spadkobiercy romantyków ;
 2. Żeromski –wizjoner ( na podstawie wybranych utworów)

    3.Rzeczpospolita w dobie reform . Konfrontacja Przedwiośnia   z doświadczeniami  współczesnych .

– Szkolny konkurs na najlepszą prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Stefana Żeromskiego – jedna lub dwie osoby przygotowują prezentację;

– Szkolny konkurs plastyczny na najlepszą pracę inspirowaną twórczością Żeromskiego   – technika dowolna, format A-4.

 

 • Bibliografia :

 Żeromski Stefan Przedwiośnie,Ludzie bezdomni,wybrane nowele i opowiadania np .: Siłaczka , Rozdziobią nas kruki , wrony…, Doktor Piotr

 1. Termin konkursu:

Prezentacje multimedialne, esej  i prace plastyczne należy przekazać polonistom lub do biblioteki szkolnej do 12 grudnia 2014r.

 

Bliższych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele poloniści

Skip to content