Konkursy dla Niepodległej

W ramach obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół zorganizowano również szereg konkursów o tematyce niepodległościowej. Jednym z nich był quiz
on – line 100 pytań o Polsce na 100 -lecie Niepodległości. Tematycznie obejmował zagadnienia dotyczące ogólnej wiedzy o Polsce. Pojawiły się pytania związane z kulturą, historią, geografią, wiedzą o społeczeństwie, literaturą, sportem i nauką. W tym innowacyjnym projekcie wzięli udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły. Organizacją i przygotowaniem konkursu zajęli się poloniści: mgr Dorota Siłka, mgr Zbigniew Switek oraz nauczyciel informatyki mgr Tomasz Dygulski

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualna klasyfikacja w quizie o Polsce przedstawia się następująco:
Liceum i Technikum
I miejsce (82,5%) – Damian Cepil – III LO
II miejsce (70%) – Piotr Furmański – IV Tom, Marcin Gozdek – IV Tba
III miejsce ( 65%) Ada Banasiewicz – III LO, Arkadiusz Semrau – IV Tom

Szkoła Branżowa
I miejsce – Paulina Latra – I wza
II miejsce- Joanna Przetak – II wza
III miejsce – Terech Klaudia – II wzb

Kolejnym oryginalnym przedsięwzięciem było Dyktando Niepodległościowe. Miało ono formę elektronicznego dyktanda on – line. Wzięli w nim udział uczniowie klas I – III liceum i technikum. W drużynowej klasyfikacji najlepsi okazali się uczniowie klasy III Ti, którzy uzyskali 81,6% punktów możliwych do uzyskania; nieco gorszy wynik – około 76% był udziałem trzech klas: I LO, II Ti i III Tb.
Indywidualna klasyfikacja w Dyktandzie przedstawia się następująco:

I miejsce (93,5%):

Jakub Król – kl. I Ts,
Adrian Bąk – kl. II Ti,
Wojciech Hajski – kl. III Tb

2 miejsce(91%):

Natalia Opałka – kl. I Tba,
Natalia Stawiarz -kl. II Tb,
Klaudiusz Sobieniak – kl. II Tb,
Sebastian Dziuba – klasa II Ti,
Karol Boroń – klasa III Ti.

3 miejsce(89%):

Karolina Cebula – klasa I LO,
Zuzanna Nowak – klasa I LO,
Bartłomiej Widanka – klasa I Tba,
Natalia Domagała – klasa II LO,
Eliza Czapla – klasa II LO,
Mateusz Nowak – klasa II Tom,
Wiktoria Bugaj – klasa III Tb,
Jakub Polniak – klasa – III Ti,
Bartłomiej Jońca – klasa III Ti

Oprawę merytoryczną i techniczną sprawowali nauczyciele: mgr Magdalena Ablewicz i mgr Tomasz Dygulski.

Skip to content