Międzypowiatowy konkurs języka angielskiego

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbył się finał VII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu byli: pan Krzysztof Janik – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i pani Iwona Poziomek – nauczycielka języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.


Konkurs odbył się w formie pisemnego testu, który zawierał zagadnienia gramatyczne i leksykalne z poziomu średniozaawansowanego i zaawansowanego. Wiedza uczestników znacznie wykraczała poza materiał nauczania z pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem struktur leksykalno-gramatycznych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi.

Test trwał 45 minut i zawierał cztery zadania obejmujące głównie zagadnienia znajomości środków językowych: słowotwórstwo i transformacja zdań.

W finale wzięło udział 15 uczniów z 5 szkół. Każda szkoła mogła wytypować do konkursu maksymalnie trzech uczniów z klas pierwszych. Szkoły, które przystąpiły do konkursu: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu,  I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii i Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Główną nagrodą był, jak co roku, tablet do nauki języków obcych ufundowany przez pana Izydora Grabowskiego – dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Równie cennymi nagrodami były podręczniki przygotowujące do międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego i książki do nauki gramatyki, ufundowane przez wydawnictwa językowe „EGIS” i „Macmillan” oraz gadżety promujące Powiat Staszowski ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Julia Kamuda z  I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu

II miejsce: Gustaw Maj z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

III miejsce: Dominika Więcław z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce języka angielskiego!Skip to content