Pierwsze spotkanie w „Kawiarence Branżowca”

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w dniu 23 listopada br., odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Kawiarenka Branżowca”. Celem zainaugurowanych spotkań dyrektorów, nauczycieli oraz doradców zawodowych, jest integracja oraz wymiana poglądów na temat szkolnictwa w naszym regionie. Spotkanie witając przybyłych gości otworzył dyrektor Jerzy Jabczuga, po czym wygłosił prelekcje na temat nowoczesnej edukacji i jej roli w szkolnictwie branżowym. Następnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Staszowie Anna Kaczmarczyk opowiedziała o tym jak pomóc dzieciom w wyborze ścieżki kształcenia. W spotkaniu uczestniczyła Anna Śnios z firmy PROGRESS ECO, która przedstawiła prezentację o firmie produkującej głównie sita przemysłowe. Doradca zawodowy Małgorzata Stachura, przedstawiła uczestnikom spotkania kalendarium rozwoju doradztwa zawodowego w powiecie staszowskim. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji na temat przyszłości kształcenia branżowego. Słodki poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowało Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Tursku Małym.
Tekst i foto: Paulina Majczak

Skip to content