Pierwszy etap XXXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W dniu 09 stycznia 2023 roku w budynku CKZ Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica odbyły się eliminacje szkolne pierwszego etapu XXXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Tematyka poszerza wiedzę z zakresu biologii i odnawialnych źródeł energii oraz obejmuje wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także ochroną
i kształtowaniem środowiska zawarte w podstawach programowych szkół ponadpodstawowych zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.   

Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Spośród 32 uczniów szkoły najlepszą wiedzą wykazali się:

  • I miejsce z wynikiem 34 pkt (68% poprawnych odpowiedzi)

       Aleksander Sojka z klasy III Ti

 

  • II miejsce z wynikiem 32 pkt (64% poprawnych odpowiedzi)

       Jakub Ogórek z klasy IV Top

  • III miejsce z wynikiem 30 pkt (60% poprawnych odpowiedzi)

       Maja Wyrzykowska z klasy IVa LO

       Olga Pieprzycka z klasy III Ti

       Kewin Strojwąs z klasy III Ti

       Ksawery Grzybowski z klasy IVTop

Nad prawidłowością przebiegu Olimpiady czuwali opiekunowie merytoryczni:

  • Beata Janas
  • Tomasz Łokieć
Skip to content