Platynowe indeksy dla naszych mechatroników

W bieżącym roku szkolnym Politechnika Świętokrzyska ogłosiła konkurs “O platynowy indeks” . Uczniowie klasy 3 technikum mechatronicznego w składzie: Bartłomiej Raczyński, Dominik Opala, Krzysztof Semrau, Mateusz Łucki, Kamil Jędruch opracowali pod kierunkiem pana mgr inż. Grzegorza Sołtysiaka “Inteligentny budzik”. Projekt zakładał rozpoznawanie faz snu u człowieka i wybudzenie go w fazie najpłytszego snu. Urządzenie zostało zgłoszone do konkursu a ich twórcy zdobyli I miejsce!   Nasi uczniowie zostali wyróżnieni platynowymi indeksami PŚk. Platynowe indeksy dają przepustkę na wybrany kierunek PŚk bez obowiązkowej rekrutacji.Konkurs Politechniki Świętokrzyskiej o platynowy indeks to pierwsze takie rozdanie. Ma popularyzować wiedzę i zachęcać młodych do własnych eksperymentów — mówi rektor PŚk prof. Zbigniew Koruba.

Statuetkę platynowego indeksu w imieniu szkoły odebrał również pan Grzegorz Sołtysiak

Poniżej zamieszczamy film na którym nasi zwycięzcy prezentują swoje dzieło

Skip to content