Podstawowe zasady segregacji odpadów.

Podstawowe zasady segregacji odpadów.
Główną zasadą Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów jest oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy metale, tworzywa sztuczne, opakowania szklane oraz odpady biodegradowalne. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przykładem opakowania wielo-materiałowego jest karton po mleku, który wyrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne. Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu. W oddzielnym pojemniku na papier wyrzucamy między innymi gazety, katalogi, opakowania po papierze, torebki papierowe, książki oraz zeszyty. Sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Skip to content