Promocja zdrowego stylu życia

Zdrowie psychiczne- nasza wspólna sprawa.

Co to jest zdrowie psychiczne?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, uwarunkowane kulturowo i środowiskowo.

Zdrowie psychiczne- nasza wspólna sprawa. Read More »

Sukces uczennicy „Staszicówki”  Karoliny Cebuli podczas 48. Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej

W dniach 15 i 25 stycznia 2022 r. w Kielcach, w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  odbyły się eliminacje okręgowe 48. Olimpiady Historycznej. W Instytucie Historii UJK spotkało się 78 najlepszych pasjonatów historii z województwa świętokrzyskiego i południowej części województwa mazowieckiego. Ten etap składał się z dwóch części. W pierwszej każdy uczestnik przystąpił do napisania pracy na jeden z sześciu podanych tematów (czas 3 godziny). Karolina wybrała starożytność, napisała bardzo dobrą pracę na temat: „Scharakteryzuj i oceń osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Bliskiego Wschodu”. Znalazła się tym samym w gronie 30 uczniów zakwalifikowanych do drugiej części: egzaminu ustnego. Uczestnicy odpowiadali na trudne pytania z zakresu wybranej specjalności z podstawy programowej – zakres rozszerzony oraz ze znajomości 5 lektur z wykazu ogłoszonego przez Komitet Główny Olimpiady. Karolina wykazała się ogromną wiedzą i niezwykłymi umiejętnościami.

Karolina, gratulujemy wysokiej oceny na 48  Olimpiadzie Historycznej!

 

Uczennicę przygotowywała pani Wioletta Hatak

Sukces uczennicy „Staszicówki”  Karoliny Cebuli podczas 48. Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Read More »

Podstawowe zasady segregacji odpadów.

Podstawowe zasady segregacji odpadów.
Główną zasadą Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów jest oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Oddzielamy metale, tworzywa sztuczne, opakowania szklane oraz odpady biodegradowalne. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przykładem opakowania wielo-materiałowego jest karton po mleku, który wyrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne. Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu. W oddzielnym pojemniku na papier wyrzucamy między innymi gazety, katalogi, opakowania po papierze, torebki papierowe, książki oraz zeszyty. Sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Podstawowe zasady segregacji odpadów. Read More »

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2022r.

Bezpieczne Ferie

  1. Nie zjeżdżamy na sankach z pagórków znajdujących się w pobliżu dróg i zbiorników wodnych
  2. Nigdy nie doczepiamy sanek do samochodu
  3. Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Nie wolno jeździć po zamarzniętych jeziorach, stawach, rzekach i wykopach, ponieważ pod wpływem ciężaru ciała lód może się na nich załamać.
  4. Bezpieczne ferie zapewnimy sobie tylko wtedy, gdy oprócz ochraniaczy zadbamy o właściwe kosmetyki. Mróz, wiatr i odbijające się od śniegu słońce to prawdziwa mieszanka wybuchowa dla cery.

W kosmetyczce pań, panów i dzieci najważniejszy więc będzie krem ochronny z wysokim filtrem. Pamiętajmy, że im wyżej, tym mocniej operuje słońce. Smarujemy wszystkie odkryte partie ciała – dłonie, twarz i uszy. Bezpieczeństwo na szlaku:

● Zanim wyjdziemy w góry sprawdzamy prognozę pogody – w przypadku wysokiego zagrożenia lawinowego lub innych niebezpieczeństw rezygnujemy z wycieczki

● Przygotujmy się – zapoznajmy się z najważniejszymi informacjami o masywie górskim, w który się wybieramy

● Wychodzimy w góry zawsze w towarzystwie osoby dorosłej (rodzica, opiekuna lub wychowawcy)

● Wychodząc w góry, w miejscu pobytu, zawsze pozostawmy wiadomość o trasie swojej wycieczki i planowanej godzinie powrotu

● Dopasujmy rodzaj szlaku do własnych możliwości – weźmy pod uwagę swoje zdrowie, kondycję, wiek, a także warunki atmosferyczne

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2022r. Read More »

Kartka dla Seniora

Uczniowie naszej szkoły pod honorowym patronatem grupy projektowej „Promocja Zdrowego Stylu Życia – Staszicówka” przeprowadziła akcję „Kartka dla Seniora”. Wszystkie kartki z życzeniami zostały przekazane do DPS-u w Sandomierzu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tak szczytny cel.
Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie Wam mnóstwo sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń!

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i w budynkuMoże być ilustracjąMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osobaMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie siedzą i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynkuMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osobaMoże być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, książka i w budynkuBrak dostępnego opisu zdjęcia.

Kartka dla Seniora Read More »

Skip to content