Sprawozdanie z przebiegu XLVII Ogólnopolskiego Festiwalu Recytatorskiego „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”

W dniu 31.05.2017r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się XLVII Ogólnopolski Festiwal Recytatorski „Poezja i Proza na Wschód od Bugu”.

W Festiwalu wzięło udział 5 uczniów z naszej szkoły:
1. Czapla Weronika kl. I Tb
2. Krzesaj Patrycja kl. I sLO
3. Ola Agata kl. II Ti
4. Rogala Kacper kl. I Ti
5. Strzępek Kamila kl. II Ti
W/w uczniów do konkursu przygotowywały rusycystki Grażyna Sikora i Beata Bryła.

 

 

Festiwal miał na celu:
• Pogłębienie wiedzy z literatury
• Rozwijanie zainteresowań literackich
• Kształtowanie kultury żywego słowa
• Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich
Uczniowie przystępujący do konkursu pod kierunkiem rusycystek przygotowali trzy utwory:
• Dwa utwory poetyckie
• Jeden utwór prozy (krótki opowiadanie lub wybrany fragment większego utworu)

W składzie jury zasiadali:
• Reżyser
• Rusycystka
• Polonistka
Jury dokonało oceny według następujących kryteriów:
• Dobór repertuaru – wartości literackie utworu
• Interpretacja tekstu
• Kultura słowa
• Ogólny wyraz artystyczny
Uczeń naszej szkoły Kacper Rogala z kl. I Ti zajął I miejsce. Uczennica Krzesaj Patrycja z kl. I sLO zajęła III miejsce, a uczennica Ola Agata z kl. II Ti otrzymała wyróżnienie.
Ci uczniowie za wysokie osiągnięcia, oprócz dyplomów i książek otrzymali nagrody rzeczowe.

Grażyna Sikora
Beata Bryła

Skip to content